Křesťan dnes

Dnes vrcholí oslavy pravoslavných Velikonoc, takzvané paschy

Praha – Dnes vrcholí oslavy pravoslavných Velikonoc, zvaných pascha. Řídí se juliánským kalendářem, proto se slaví v jinou dobu, než je zvykem u římských katolíků, kteří slaví podle kalendáře gregoriánského. Navíc je pravidlem, že se mohou slavit až po židovském svátku pesach. K pravoslaví se hlásí především obyvatelé jihovýchodních a východních evropských států, například Ukrajiny, Ruska, Srbska a Řecka. Velikonocemi končí pro pravoslavné čtyřicetidenní půst.

Pravoslavná pascha v Rusku a na Ukrajině vrcholí v noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli, kdy se věřící vydají na cestu k chrámu. Zdraví se od té doby po celou neděli pozdravem Kristus vstal z mrtvých (Christos voskrese). Zapalují se také svíčky u ikon patronů. Vajíčka se barví načerveno a obdobě mazance se říká kulič. Lidé mohou nosit pokrmy, které chtějí posvětit.

SOUVISEJÍCÍČeská pravoslavná církev odvolala tajemníka Střelce, bývalého pracovníka StB

Pravoslavným Velikonocům předchází dlouhé období přísného půstu. Podle církevních pravidel se věřící zdržují všech jídel živočišného původu, výjimku mají pouze děti a nemocní. Zároveň se toto období vyznačuje maximálním duchovním soustředěním a modlitbou, aby bylo skutečnou přípravou na jeden z největších svátků v roce.

Průběh Kristova utrpení, ukřižování a pohřbení si věřící připomínají v předvelikonočním, takzvaném svatém týdnu. Bohoslužby jsou každý den tematicky věnovány určitým biblickým milníkům Ježíšovy cesty, například poslední večeři či ukřižování.

Po Velikonoční neděli pravoslavní slaví Světlý týden, při kterém stěna s ikonami v chrámech zůstává lidem přístupná i mimo bohoslužby.

Zvykem bývá svátky oslavit s rodinou, tudíž je tradicí zvát blízké na návštěvy domů. Pascha je pro pravoslavné druhým největším svátkem po Vánocích.

V Praze je kupříkladu pravoslavný chrám sv. Mikuláše nebo chrám sv. Ludmily v Bubenči, chrám sv. Cyrila a Metoděje v Novém městě. V Plzni využívá pravoslavná církev kostel sv. Anny, stejně tak například kapli sv. Ivana Českého ve Zlíně, která svou polohou slouží pravoslavným i ze Slovenska.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 5. května 2024 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version