Křesťan dnes

Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám i k pomoci Ukrajině

Ekumenická rada církví odsuzuje ruský vojenský útok proti Ukrajině. Naše myšlenky a modlitby jsou v tento okamžik zejména s civilním obyvatelstvem, které je touto agresí postiženo. Vyzýváme k modlitbám za obnovení míru a apelujeme na církve ERC, věřící i všechny lidi dobré vůle, aby se podle svých sil a možnosti připravili na poskytnutí konkrétní pomoci válkou zasaženému obyvatelstvu.

Mgr. Tomáš Tyrlík

předseda Ekumenické rady církví v ČR

Mgr. Ivana Procházková, Th.D.

1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví v ČR

Mgr. Marián Čop

2. místopředseda Ekumenické rady církví v ČR

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR

Exit mobile version