Křesťan dnes

El País: Váha Opus Dei v církvi klesá, Vatikán bude organizaci více kontrolovat

Vatikán – Váha katolické organizace Opus Dei v církvi upadá. Papež František novými pravidly, která vstupují v platnost dnes, posiluje dohled nad touto organizací, které je přítomná v 60 zemích světa, napsal dnes deník El País. Opus Dei je často považována za jednu z nejvlivnějších katolických skupin, její představitelé však byli kritizováni za sektářství.

Novými pravidly obsaženými v dokumentu Ad charisma tuendum (Na ochranu charismatu) papež František provedl několik zásadních změn ve fungování Opus Dei. Organizace bude ve Vatikánu odpovídat nově Dikasteriu pro klérus místo dosavadního Dikasteria pro biskupy. Tomuto vatikánskému úřadu bude nově organizace překládat každý rok zprávu o fungování. Dosud tak musela činit jednou za pět let. Vatikán navíc bude mít poslední slovo ve veškerých změnách ve vnitřním uspořádání organizace.

SOUVISEJÍCÍ Náboženský infoservis: Opus Dei oslavilo 90. výročí svého založení

Podle deníku El País nová pravidla znamenají pro vlivnou organizaci zbavení hodnosti. Papež František totiž rozhodl, že vedoucího Opus Dei nebude už dále možné jmenovat biskupem, jak bylo dosud zvykem. Podle papeže by fungování katolické organizace mělo být více založeno na charismatu a osobních vlohách než na hierarchii.

Opus Dei má ve světě přes 90.000 členů a patří k nejvlivnějším katolickým organizacím. Její význam vzrostl především v období frankistické diktatury ve Španělsku, kdy její členové byli jmenováni i do španělské vlády. Organizace vlastní ve světě významný majetek a přispívá na chod mnoha školských organizací. Představitelé Opus Dei byli bývalými členy obviňováni z manipulace, donucování, používání sektářských praktik a šíření velmi konzervativních názorů. Jako skupinu bažící po moci vykreslil Opus Dei ve svých románech spisovatel Dan Brown.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 4. srpna 2022 Foto: Wikimedia Commons – Opus Dei

Exit mobile version