Křesťan dnes

Evan Roberts – Smutný hrdina velkého velšského probuzení (část 2)

Následování Ducha svatého

Poté se setkání přesunula tam, kam Evan cítil, že má jít. Na cestách s ním byly převážně ženy a mladé dívky často začínaly shromáždění intenzivními přímluvami, naléháním na odevzdání se Bohu a vydáváním svědectví. Evana Robertse bylo často vidět, jak se slzami v očích klečí na kolenou a prosí Boha o milost. Přicházely zástupy lidí, na které doléhala vlna přítomnosti Ducha svatého za vlnou. Na všech setkáních propukaly spontánní modlitby, vyznání, svědectví a písně. Evan nebo jeho pomocníci přistupovali k lidem a vyzývali je, aby se odevzdali Kristu. Nehrálo se na žádné hudební nástroje a často se ani nekázalo. Přesto stále přicházely davy a tisíce lidí se obraceli ke křesťanství. 

Shromáždění často trvala až do časných ranních hodin. Evan a jeho tým se vraceli domů, spali 2-3 hodiny a v 5 hodin ráno byli zpět na šachtě a vyzývali horníky, kteří přicházeli z noční služby, aby přišli na shromáždění.

Setkání po celém Walesu

Probuzení se šířilo jako požár po celém Walesu. Boží přítomnost zakoušeli i další vedoucí. Do Walesu se sjížděly stovky návštěvníků ze zámoří, aby byli svědky probuzení, a mnozí si tento oheň donesli do svých domovů.  

SOUVISEJÍCÍEvan Roberts – smutný hrdina velkého velšského probuzení (část 1.)

Intenzivní služba si však na Evanovi začala vybírat svou daň. Začal být nervózní a na veřejných shromážděních se někdy choval k lidem hrubě. Otevřeně káral vedoucí i shromáždění.

Vyčerpání a zhroucení

Ačkoli zjevně uplatňoval duchovní dary a byl citlivý na Ducha svatého, přestal si být jistý „hlasy“, které slyšel. Zhroutil se a stáhl se z veřejných shromáždění. Následovalo obviňování a kritika a další fyzický a psychický kolaps.

Obracení lidé byli pochopitelně zmateni. Jednalo se o Boží dílo? Byl Evan Roberts Božím služebníkem, nebo byl hračkou v rukou satana? Upadl do hluboké deprese a na jaře 1906 byl pozván do domu Jessie Penn-Lewisové ve Woodlands, aby si oddechl a mohl načerpat nové sily.   

Tvrdí se, že Penn Lewisová využívala Evanovo jméno k propagaci své vlastní služby a poselství. Údajně ho přesvědčila, že byl oklamán zlými duchy, a v průběhu několika následujících let spolu s Evanem napsala knihu Válka svatých, která byla vydána v roce 1913. V této knize je jasně vylíčen zmatek, do kterého Evana zatáhla. Své čtenáře varovala před jakýmkoli duchovními zážitky. Místo toho, aby poskytla jasné vedení týkající se rozeznávání satanských sil, zpochybňovala cokoli, co lze považovat nebo co lze označit za činnost Ducha svatého. Do roka po jejím vydání ji Evan Roberts odsoudil a řekl přátelům, že je to neúspěšná zbraň, která zmátla a rozdělila Boží lid.

SOUVISEJÍCÍ – Začalo to ve Walesu

Modlitební přímluvce Evan Roberts

Evan zůstal v domě Penn-Lewisových osm let a věnoval se přímluvným modlitbám a soukromému poradenství. Kolem roku 1920 se Evan Roberts přestěhoval do Brightonu a žil sám, dokud se v roce 1926 nevrátil do svého milovaného Walesu, když onemocněl jeho otec. Začal opět navštěvovat Wales a nakonec se tam v roce 1928, kdy jeho otec zemřel, přestěhoval.

O následujících letech není známo nic bližšího. Evan Roberts nakonec zemřel ve věku 72 let a 29. ledna 1951 byl pohřben při kapli Moriah.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: Revival Library Datum: 4. července 2022 Foto: screenshot – Robert Evans

Exit mobile version