Křesťan dnes

Evangelická církev má dvě nové farářky, jednoho faráře a jáhna

Čtyři kandidáti obdrželi Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele v Českobratrské církvi evangelické a stanou se faráři nebo jáhny.

Před Komisí pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe se za předsednictví Dalibora Turečka konaly 14. června 2021 závěrečné pohovory dvou budoucích farářek, jednoho faráře a jednoho jáhna. Roční práci zájemců o kazatelskou službu hodnotí jejich mentoři, u nichž vikariát či jáhenskou praxi absolvují. Dále se hodnotí celá řada dalších studijních a praktických povinností, včetně vypracování zadané písemné práce.

SOUVISEJÍCÍEvangelická církev zvolila nové vedení na dalších šest let

Po rozhovoru se synodní radou a na doporučení komise převzali všichni adepti Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře/jáhna ČCE. Úspěšnými absolventy vikariátu 2020/2021 a posilou farářských řad jsou sestry Michaela Najbrtová a Anna Pokorná a bratr Richard Vlasák. Jáhenskou praxi splnil bratr Aleš Zapletal.

Autor: e-cirkev.cz Datum: 16. června 2021 Foto: ČCE

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version