Křesťan dnes

Evangelický pěvecký sbor v Třinci-Oldřichovicích slaví 100. výročí svého založení

Patrně nejstarší protestantský církevní sbor v České republice slaví v tomto roce stoleté jubileum.

V rámci evangelického spolku Křesťanské společenství (Społeczność Chrześcijańska) v Oldřichovicích byl v létě roku 1921 založen smíšený pěvecký sbor, jehož cílem byla služba Bohu a lidem prostřednictvím vícehlasé interpretace duchovních písní. Podle sborové kroniky se první zkouška dvanácti zpěváků uskutečnila 7. srpna 1921, kdy nacvičili píseň „Cóż to w cichych chwilach nocy“ (jednalo se o překlad anglické duchovní písně „In the silent midnight watches“ od biskupa A. C. Coxe). Zkoušky se konaly zprvu v dřevěných venkovských chalupách při svitu petrolejek a svíček. K dirigentům sboru patřil i význačný hudební skladatel, pedagog a chopinolog Karol Hławiczka (†1976).

Činnost sboru byla nakrátko přerušena jen dvakrát – během Druhé světové války a pandemie Covidu-19. Neustala ani během komunistického režimu, navzdory různým překážkám a perzekucím. Oldřichovický pěvecký sbor dokonce zpíval na velkém evangelizačním setkání Billyho Grahama v polských Katovicích dne 11. 10. 1978, v důsledku čehož byla řada jeho členů vyslýchána a zastrašována. Krátce po pádu komunistického režimu (v roce 1991) měl sbor dokonce přes šedesát členů!

Od roku 1990 vede pěvecký sbor Jan Kaleta; v současnosti má 26 zpěváků. Pravidelně zpívá na bohoslužbách ve sboru SCEAV v Oldřichovicích a účastní se festivalů duchovní sborové hudby.

Jubilejní koncert ke 100. jubileu pěveckého sboru se uskuteční v evangelickém kostele v Třinci-Oldřichovicích v neděli dne 20. 6. 2021 v 15.00 hod. Na programu je 15 duchovních písní nejrůznějších žánrů v českém i polském jazyce, jakož i připomenutí historie pěveckého sboru slovem i obrazem.

Autor: Tisková zpráva Datum: 15. června 2021

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version