Křesťan dnes

Evangelikální teologie církve se musí znovuzrodit 

Většina lidí, kteří v posledních letech přestali navštěvovat evangelikální církve, nejsou nevěřící nebo ex-evangelikálové.

Podle nově vydané knihy Jima Davise a Michaela Grahama The Great Dechurching se mnozí z nich stále považují za znovuzrozené křesťany s naprosto biblickým přesvědčením. Tito křesťané věří v Trojici, vykoupení a osobu Ježíše jako svého osobního Spasitele.

Jen nechodí do církve.

SOUVISEJÍCÍProč všichni mluví o výkladovém kázání?

Magazín Christianity Today píše, že by mohlo by snadné si představit, že miliony osob jsou odchylkou, jejichž evangelikální identita je nějakým způsobem podezřelá. Jistě ve skutečnosti nechápou, o čem křesťanská víra je.

Ale co když je na vině i samotný evangelikalismus? Co když problémem evangelikálů, kteří jsou od církve odloučeni, není jejich chybné chápání víry, ale spíše to, že sama evangelikální teologie klade nedostatečný důraz na církev?

V porovnání s jinými křesťanskými tradicemi si evangelikálové historicky zachovávali spíše menší důraz na úlohu církve ve srovnání s jejich důrazem na individuální vztah věřícího s Bohem.

Zatímco katolíci po staletí trvali na tom, že „mimo církev není spasení“, evangelikálové tradičně trvali na tom, že spása člověka nemá nic společného s příslušností k církvi nebo svátostem. Zatímco někteří protestanti, například luteráni a anglikáni, si pro spásu vyhradili roli svátosti křtu, mnozí evangelikálové se teologii svátostí raději vyhýbají.

Christianity Today dále uvádí, že americký evangelikalismus se zrodil v osmnáctém století v rámci venkovních probuzeneckých shromáždění, která odsuzovala neobrácené duchovní a vyzývala lidi, aby zakoušeli Ducha svatého a dar spasení mimo zdi kostela. Anglikánský evangelista George Whitefield sloužil tisícům lidí pod širým nebem a neměl žádné spojení s žádnou zavedenou denominací.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 31. srpna 2023 Foto: Unsplash – ilustrační

Exit mobile version