Křesťan dnes

Evropští biskupové: Rezoluce Evropského parlamentu zkresluje drama potratu

Evropský parlament ve čtvrtek přijal usnesení, které zahrnuje potraty do Listiny základních práv EU a odsuzuje rozhodnutí Nejvyššího soudu USA. „Tato rezoluce hrozí vytvořením dalších ideologických bariér a polarizace“, komentuje Komise biskupských konferencí Evropské unie.

„Litujeme, že Evropský parlament přijal toto usnesení“, čteme v prohlášení otce Manuela Barriose Prieta, generálního sekretáře Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). Prohlášení evropských biskupů bylo zveřejněno den po přijetí rezoluce, jež byla schválena 324 hlasy (155 poslanců bylo proti a 38 se zdrželo hlasování) a která vyzývá k zahrnutí potratů do Listiny základních práv Evropské unie.

 SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Pár myšlenek k zákazu potratů

„Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zrušit právo na potrat ve Spojených státech a potřeba chránit práva na potrat a zdraví žen v EU otevírá cestu k odklonu od všeobecně uznávaných lidských práv a zkresluje tragédii potratu pro matky v nouzi“, píše COMECE a vyzývá k úsilí o „větší jednotu Evropanů, nikoli k vytváření dalších ideologických bariér a polarizací“. Proto je naléhavě nutné „podporovat těhotné matky a doprovázet je při překonávání jejich obtíží v problematických situacích“.

Podle Komise evropských episkopátů „Evropský parlament nesmí vstupovat do oblasti, jako jsou potraty, která nespadá do jeho pravomoci, ani zasahovat do vnitřních záležitostí demokratických zemí EU nebo třetích zemí“. „Prosazování radikálních politických programů ohrožuje základní práva, včetně svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobody projevu a svobody shromažďování, a poškozuje sociální soudržnost“. Dalším důležitým bodem pro COMECE je skutečnost, že zahrnutí potratů do Listiny základních práv Evropské unie „v souvislosti s možnou revizí smluv EU může vážně ohrozit šance tohoto reformního procesu a zintenzivnit konfrontace mezi našimi spoluobčany a mezi členskými státy“.

Zdroj: Vatikánský rozhlas Datum: 11. července 2022 Foto: Wikimedia Commons – Evropský parlament

Exit mobile version