Křesťan dnes

Finská policie šetří poslankyni za citování pasáže z Bible

Päivi Räsänenová

Helsinky – Křesťanskou členku finského parlamentu šetří policie v souvislosti se zveřejněním pasáže Nového zákona na sociálních síti, kde vyjádřila svou námitku proti účasti luteránské církve na akci LGBT komunity.

HelsinkiTimes informují, že policie zahájila vyšetřování názorů poslankyně Päivi Räsänenové. Policejní oddělení v tiskové zprávě uvedlo, že členka parlamentu je obviněna z „agitace proti etnické skupině“.

V červnu Räsänenová, členka finské evangelické církve a bývalá předsedkyně křesťanských demokratů, na Facebooku kritizovala účast své denominace jako oficiálního partnera pochodu HelsinkiPride.

„Jak se doktrína církve, Bible, shoduje s tím, když se hanba a hřích vynořují jako téma hrdosti?“ zeptala se Räsänenová, bývalá ministryně vnitra, v příspěvku ze dne 17. června a zveřejnila pasáž z Římanům 1,24-27:

Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;

vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.

Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

Podle zprávy policejního oddělení, finský trestní zákoník definuje „agitaci proti etnické skupině“ jako zveřejňování jakýchkoli informací nebo názorů, které „ohrožují nebo hanobí skupinu na základě rasy, barvy, národnostního nebo etnického původu, náboženství nebo víry, sexuální orientace nebo postižení.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 11. záři 2019  Foto: CC Search – Päivi Räsänenová

Exit mobile version