Křesťan dnes

Giglio nabádal křesťany, aby žili v očekávání Ježíšova návratu a nevěřili každému proroctví

Pastor Louie Giglio z Passion City Church v Atlantě ve světle adventního očekávání sdělil svému sboru, že Ježíš se vrátí „brzy“, ale mnozí se do nebe nedostanou a někteří budou oklamáni satanem.

„Plán nepřítele pro vás a pro mě, ve světle skutečnosti, že Ježíš přijde brzy, je takový, abyste se nechali oklamat,“ řekl Giglio, který je organizátorem mládežnické konference Passion, které se pravidelně účastní desítky tisíc mladých lidí.

SOUVISEJÍCÍLouie Giglio: Je úžasné svědčit o Ježíši před desítkami tisíc lidí

Pastor podle Christian Post dále varoval, že mnozí se postaví v církvi a budou říkat: „Zapomeňte na krev Beránka. Jsme dost dobří, abychom byli spaseni.“ Zdůraznil, že duchovní stav světa se spíše ještě zhorší, než se zlepší.

„Víra bude slábnout. Matouš 24,12 říká, že jak bude bezbožnost narůstat, víra většiny vychladne,“ poznamenal Giglio. „Je něco, čím si můžete být jisti, dokonce i v době nejistoty a chaosu: Ježíš přijde brzy,“ zdůraznil.

Varoval však, že „ne všichni to zvládnou“ a vyzval ty, kteří poslouchali kázání, aby „nebyli vystrašení, ale žili ve střehu.“

„Nemusíte se znepokojovat. Chtěl bych, abyste byli ve střehu,“ řekl. „Dávám přednost tomu, abyste se zítra probudili a řekli: ‚Ježíš přijde brzy a mohl by přijít hned teď, dnes. Mohl by přijít i za 100 let, což je také brzy. Ale mohl by přijít hned.“

SOUVISEJÍCÍLouie Giglio na konferenci Passion, řekl mladým, aby nepochybovali a důvěřovali Bohu

Pastor řekl, že si klade za cíl být ve střehu, ale nepropadat panice ohledně příchodu Pána. Svým posluchačům poradil, aby udělali totéž.

„Ježíš řekl: ‚Nebojte se,“ uvedl evangelikální pastor. „Zůstaňte blízko originálu. Pokud je plán nepřítele vás oklamat, jaký je tedy nejlepší způsob, jak obstát? … Mějte oči upřené na Ježíše.“

Nepřítel se podle Giglia snaží odtrhnout zrak křesťanů od toho, kdo je Bůh a zmást je falešným proroctvím.

„Mějte své oči upřené na zjeveného Ježíše, ne na nějaké tajné proroctví,“ pokračoval Giglio. „Jinými slovy, každý den hledejte svou oporu v Ježíši a nehledejte a neposlouchejte další proroctví, které někdo řekne.“ 

Lidé by měli „žít připraveni,“ řekl, protože „Syn člověka přijde v hodinu, kdy ho nečekáte. Všichni se, ale do nebe nedostanou, poznamenal Giglio. „Dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán,“ popsal. Řekl, že všichni křesťané mají zodpovědnost stát se evangelistou a sdílet Boží slovo. „Každý si zaslouží příležitost slyšet evangelium,“ řekl. „Přeskočte debatu a šiřte dobré zprávy. Jděte do své práce, do rodiny, do sousedství, kamkoli půjdete, staňte se evangelistou.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 20. prosince 2021. Foto: screenshot YouTube – Louie Giglio

Exit mobile version