Křesťan dnes

Indie: Konvertita pomáhá vést síť více než 300 domácích sborů

Jako křesťané jsme povoláni ke zvěstování evangelia formou seznamování lidí s pravdami obsaženými v Božím Slově. Co si však počít s mnoha křesťany po celém světě, kteří si v Bibli nedokážou číst? Naštěstí, jak je psáno v Římanům 10,18, víra přichází ze „slyšení“ Božího slova, nejen ze čtení. Technologie jako například paměťové karty, které Hlas mučedníků v řadě oblastí distribuuje, umožňují, aby se i negramotní křesťané seznamovali s Biblí a objevovali její vzácné pravdy.

Jedním z těchto lidí je i Sukdev, který před deseti lety opustil hinduismus a stal se křesťanem. Také Sukdev se chtěl lépe seznámit s Biblí, aby mohl lépe sloužit evangeliem hinduistům ve své vesnici. Protože tento osmačtyřicetiletý evangelista neumí číst, četla mu z Bible dcera Luxmi, když zrovna nebyla ve škole nebo se nemusela věnovat domácím pracem. Také se snažila otce doprovázet na setkání s vesničany – nahlas předčítala z Bible a otec shromážděné vyučoval o Ježíši. Luxmi se však nemohla evangelizačních akcí účastnit pokaždé když to bylo zapotřebí, a tak Sukdev toužil po tom, aby nějakým způsobem získal k Písmu neomezený přístup.

A pak se jednoho dne jeho touha naplnila. Hlas mučedníků mu poskytl microSD kartu s audiosoubory obsahujícími nahrávky Bible v různých jazycích a další užitečné materiály k výchově učedníků. Za poslední rok Hlas mučedníků rozdal v Indii více než 15 000 těchto Biblí na paměťových kartách. Cílem programu je každému křesťanovi poskytnout vlastní Bibli.

„(Sukdev) byl tak vděčný, že mu z očí tekly slzy,“ uvedl pracovník Hlasu mučedníků. „S tímto nástrojem v běžném mobilním telefonu se může vydat kdykoli kamkoli a s místními lidmi se sdílet o evangelium.“ Dnes Sukdev cestuje do celé řady dalších okresů, kde křtí nově obrácené, vychovává z nich učedníky a zakládá sbory – na těch nejodlehlejších a nejnepřístupnějších místech v Indii. Na mnoha místech není k dispozici veřejná doprava a tak se mezi vesnicemi vzdálenými od sebe několik kilometrů často přesouvá pěšky.

„Od chvíle, kdy jsem nalezl pravdu, se o ni prostě musím dělit s ostatními,“ prohlašuje Sukdev. Po několika letech věrného vydávání svědectví dnes pomáhá vést síť tvořenou více než 300 domácími společenstvími!

Zdroj a foto: Hlas mučedníků

Exit mobile version