Křesťan dnes

Jaké je naděje pro zdravotně postižené křesťany?

Manželka a matka dvou malých dětí z Anglie se obrátila na Johna Pipera s otázkou, jak může se svým postižením žít život naplňující Boží poslání. Její zdravotní hendikep a neustálá bolest jí brání v aktivitách, které by ráda vykonávala. 

„Přísloví 31 vykresluje obraz„ energické “ a „ silné “manželky, které je od brzkého rána do pozdního večera zaměstnaná svými povinnostmi. Když se podívám na tento příklad a na rodiče v naší církvi bez mých fyzických omezení, je velmi snadné pociťovat zmatek ohledně mé praktické role manželky a obava z pozitivní investice do mých dětí,“ vysvětlila svou frustraci posluchačka populárního podcastu Ask pastor John.

SOUVISEJÍCÍKdo jsou baptisté a co je typické pro jejich víru? John Piper popsal základní teologické východiska

Americký baptistický kazatel začal svou odpověď s poukazem na příklad, kdy se jedna osoba ptala C. S. Lewise, proč někdy je nevěřící člověk trpělivější a jemnější ve svém chování než křesťan. Na pomyslné stupnici od 1 do 10, kde 10 je úplný ideál dokonalosti, by byl nevěřící člověk na bodě 7 a křesťan na 5.  A Lewis se ptá: „Dá se z toho říci, že Duch svatý má slabší posvěcující vliv v životě věřícího než jsou přirozené vlivy v životě nevěřícího?“ A jeho odpověď je ne, to se nedá říct. Protože pokud víte, že nevěřící člověk se narodil s temperamentem 7, je jednoduše přirozeně flegmatický, zatímco věřící se mohl narodit na pomyslné 1 a je od přírody vznětlivý, takže pro něj se dostat na úroveň 5 je skutečný zázrak.

„Bůh neměří formu naší věrnosti formou věrnosti někoho jiného,“ poznamenal Piper a upozornil, že je důležité se nesrovnávat s dalšími lidmi, kteří mohli mít úplně jinou startovní pozici.   

Dále uvedl, že Přísloví 31 popisuje formu věrnosti v životě ženy v plném rozkvětu jejího zdraví a síly. Není to příklad staré a nemocné ženy ani mladé 16leté nevěsty. A už vůbec to není o ženě se zdravotním postižením, konstatoval zakladatel portálu Desiring God.

Žena se zdravotním postižením se musí podívat na jiné biblické pasáže, které může na sebe aplikovat. A některé příklady Piper nalezl ve stejné kapitole:

 – může se na ní spoléhat její manžel (Přísloví 31,11);

 – dobře obhospodařuje rodinné finance (verš 16)

– je štědrá k chudým (verš 20)

– její slova jsou plná moudrosti a laskavosti  (verš 26)

SOUVISEJÍCÍ John Piper se rozhodl vyjádřit k pádu Raviho Zachariase

Piper nechce zapomínat na potíže a výzvy, které zkouší její víru, protože není schopna dělat věci jako jiné matky, ale chce ji povzbudit, aby se nepoddávala trnu, který do svého života dostala s odvoláním na slova apoštola Pavla z 2. Korinťanům 12,7–10. Tou její hlavní výzvou bude být věrnou. „Bůh nedává tak velký důraz na produktivitu, jak si myslíme,“ vysvětlil Piper.  

Piper by na závěr povzbudil danou křesťanku, aby se zaměřila na text jako je Žalm 147, 10–11:

Netěší ho síla koně, nemá zalíbení ve svalech muže. 

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 15. června 2021 Foto: CC Search – John Piper

Exit mobile version