Křesťan dnes

Jan Rozek: Výbor pro prevenci domácího násilí odsuzuje sexuální zneužívání v církvích

Jan Rozek se zúčastnil setkání na Úřadě vlády kvůli prevenci sexuálního zneužívaní v církvi.  

Od koho přišla pozvánka na Úřad vlády? Šel jste tam jako zástupce iniciativy Pro čistou církev?

 Již od ledna komunikujeme za naši organizaci Pro čistou církev problematiku sexuálního zneužívání v církvi s odbornými organizacemi věnujícími se problematice domácího násilí a sexuálního zneužívání v rodině. Díky dobré spolupráci s těmito organizacemi se nám podařilo navázat komunikaci se sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Dohodli jsme se, že o sexuálním zneužívání v církvi budeme jednat na Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Zástupci sekretariátu Rady jsme tuto problematiku představili již před dvěma měsíci a poté jsme dostali pozvánku promluvit na Výboru.

 

Kdo z Úřadu vlády se toho setkání zúčastnil?

Byli to odborníci zastupující Úřad vlády, ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, policejní prezídium, ústav zdravotních informací a statistiky, a organizace pomáhající obětem jako je Persefona, asociace pracovníků intervenčních center, Rosa atd.

 

Jaká témata jste ve své prezentaci řešili?

 Snažil jsem se představit přítomným odborníkům jednu z ohrožených skupin naší společnosti a to věřící lidi, kteří byli sexuálně zneužiti duchovním, kteří poté co se odvážili o svém zranění promluvit, jsou pronásledováni. Popsal jsem přístup katolické církve v naší zemi k této problematice, a také jak se k tomuto problému staví vlády okolních zemí. Představil jsem, jak pomáhají těmto obětem státní instituce např. v Austrálii atd. Představil jsem možnost zřízení nezávislé vyšetřovací komise, po vzoru vyspělých zemí.

Díky velkému pochopení a zájmu o téma zúčastněných odborníků se z původně 15 minutového referátu stala hodinová živá diskuze, ze které vyplynulo, že sexuální zneužívání v církvích je závažný problém a oběti se nemusí cítit na okraji zájmu státu. Dohodli jsme se také, že téma Výbor představí Radě vlády pro rovnost žen a mužů a vládní zmocněnkyni pro lidská práva.

 

Uvedl jste, že vám byla poskytnuta odborná pomoc v problematice sexuálního zneužívání. Můžete ji nějak specifikovat?

Důležité je již usnesení výboru: „Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách odsuzuje sexuální zneužívání v církvích, vyzývá Radu vlády pro rovnost žen a mužů, aby doporučila vládě ČR systémově řešit problematiku sexuálního zneužívání v církvích.“

Přítomní odborníci projevili zájem toto téma s námi komunikovat a nabídli nám své odborníky z řad psychologů, právníků, abychom mohli ještě snadněji pomáhat obětem sexuálního zneužívání v církvi.

Katolická církev spustila pomoc prostřednictvím pražského kontaktního centra. Budete nějak spolupracovat?

Ještě před založením organizace Pro čistou církev, již od 2. ledna a později jsme komunikovali s panem kardinálem, panem nunciem a brněnským biskupem. Poté se všemi diecézními biskupy a to mnohokrát a opakovaně. Bohužel se s námi sešel jen jeden biskup, pan nuncius a odborníci z Vatikánu. Naším cílem bylo pomoci obětem a to jako katolíci uvnitř církve mimo média a žaloby. Bohužel nikdo se s námi nechtěl sejít, i když podklady měli v emailu.

Zaráží nás, že naši biskupové byli připravováni Vatikánem na to, že toto téma se bude řešit v celé církvi minimálně od roku 2010. V roce 2015 si vytvořili biskupové směrnici, kterou bohužel ne všichni dodržovali. Dokonce je před dvěma lety přijel školit i odborník na toto téma z Vatikánu prof. Zollner.

Rádi bychom spolupracovali, a proto jsme pana biskupa dávno před spuštěním služby žádali o schůzku. Ale den před zahájením práce centra se jeho zakladatel biskup Wasserbauer před přítomnými novináři vyhranil vůči naší organizaci a kardinál Duka s námi odmítl komunikovat a stále nám hrozí třemi trestními oznámeními a jednou žalobou.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Autor: Michal Nosál Foto: screenshot YouTube – Jan Rozek

 

Exit mobile version