Křesťan dnes

Jedenáctiletá dívka nalezla vzácnou minci z obléhání Jeruzaléma římskou armádou

vzácná mince z odporu Židů

Jedenáctiletá dívka nalezla během dobrovolnického archeologického projektu vzácnou stříbrnou minci z prvního století s nápisem „Svatý Jeruzalém“.

Liel Krutokopová byla se svou rodinou jako dobrovolnice v národním parku Emek Tzurim v Jeruzalémě, když objevila 14gramovou stříbrnou minci. Jerusalem Post uvedl, že archeologové se domnívají, že minci nechal vyrobit kněz, který se přidal k židovskému odboji proti Římanům.

SOUVISEJÍCÍArcheologové odhalili pevnost z doby odporu Makabejců vůči řecké nadvládě

„Toto je vzácný nález,“ řekl podle Christian Post Robert Krool z Izraelského památkového úřadu. „Z mnoha tisíců mincí, které byly dosud objeveny při archeologických vykopávkách, je pouze asi 30 mincí z období povstání, které byly vyrobeny ze stříbra.“

Židovská vzpoura odkazuje na první válku proti Římské říši, která trvala od roku 66 n. l. do roku 75 n. l.

Na jedné straně mince je pohár a nápis „izraelský šekel“ a „druhý rok“, který odkazuje na druhý rok povstání (67–68 n. l.). Na druhé straně mince je nápis „Svatý Jeruzalém“ ve starověkém hebrejském písmu odkazující na sídlo židovského velekněze.

„Nemyslela jsem si, že najdu nějakou minci a už vůbec ne tak vzácnou z čistého stříbra,“ uvedla dívka v prohlášení.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Pokud vstoupíte do povstání, použijete jeden z nejviditelnějších symbolů nezávislosti a budete razit mince,“ vysvětlil Krool. „Nápis na minci jasně vyjadřuje aspirace rebelů. Volba použít starověké hebrejské písmo, které se v té době již nepoužívalo, není náhodné. Použití tohoto písma vyjadřovalo touhu lidu té doby po dnech Davida a Šalomouna a po dnech sjednoceného židovského království – po dnech, kdy měl lid Izraele plnou nezávislost.“

Archeolog Ari Levy ve svém prohlášení uvedl, že ulice, kde byla mince vykopána, byla jeruzalémskou „hlavní ulicí“ během období druhého chrámu a kráčely po ní tisíce poutníků, když šli do chrámu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 10. prosince 2021 Foto: YouTube – vzácná mince z Jeruzaléma

Exit mobile version