Křesťan dnes

John Piper: Jak se bránit před falešnými učiteli v církvi?

Posluchačka z Floridy se obrátila na pastora Johna Pipera s dotazem k dokumentu vysílanému v USA s názvem Americké evangelium (film o vlivu evangelia prosperity na církev v USA). Její otázka směřovala k tomu, zda jako křesťané máme jasně pojmenovat falešné učitele v církvi.

Její obava vycházela z toho, aby se nekritizovali jiní křesťané, když by měli podléhat Božímu soudu. A pokud ano, kdo je v církvi oprávněn poukazovat na nebiblické praktiky a jak.

John Piper se v úvodu odpovědi podíval na to, co Nový zákon mluví o lidech, jež žijí a učí způsobem, který vede ostatní křesťany k teologickým omylům.

Dejte si pozor na vlky

Citoval pasáž z Matouše 7,15, kde Ježíš varuje před vlky v ovčím rouchu: Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.

Americký pastor vysvětlil, že slovo pozor, v této pasáži znamená, že každý věřící by měl být ostražitý, ale zejména pastýři, vedoucí církve, aby identifikovali nejen falešné učení, ale i falešné učitele.

„A Pavel použil stejné řecké slovo pro pozor ve Skutcích 20,28–29, když řekl: „ Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží [c] církev….po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo,“ varoval Piper a uvedl pasáž ze Skutků, kde se apoštol loučil s vedoucími sboru z města Efez.

„Abychom ochránili stádo, měli bychom odhalit falešné učitele,“ poznamenal Piper a dále poukázal na pasáže z Matouše 16,6 nebo Filipským 3,18, kde Ježíš respektive Pavel varovali před těmi, kteří působí rozdělení a rozbroje v církvi.

Na to, abychom se těmto lidem v církvi vyhnuli, je potřebné je identifikovat. „Nemůžete se někomu vyhnout, pokud nevíte, kdo ti lidé jsou,“ konstatoval Piper. Toto je podle zakladatele portálu Desiring God popsané v těchto pasážích 1 Korintským 5,11; 2 Tesalonickým 3,6, 14; 2 Timoteovi 3,5; 2 Jan 10.

„Jinými slovy, křesťané, a zejména pastýři, by měli rozlišovat a dávat pozor na chování a učení, které zneucťuje Krista a ničí lidi,“ řekl.

Piper poukázal na fakt, že apoštol Pavel ve svých spisech jmenuje alespoň šest falešných učitelů, na které by církev měla dávat pozor. Patřili mezi ně ku příkladu Démas, Hymeneus, Alexander, Fygel a Hermogen.

Stejně jako Ježíš, Pavel, Lukáš či Jan jasně pojmenovali falešné učení a destruktivní chování v tomto padlém světě, které je pro církev nebezpečné, i křesťané dnes by měli identifikovat vhodným způsobem, co je škodlivé pro církev.

Otázka tedy podle Pipera není, zda konfrontoval nebiblické učení, ale jak a kdy a to si od křesťanů vyžaduje moudrost, kde které nabádá i Bible. Při kritice je potřebné zvážit více aspektů jako vážnost situace, velikost vlivu na jiné křesťany nebo zda se blud rozšiřuje.

Na závěr řekl, že to nejlepší, jak se dá předcházet chybným krokům pod vlivem zlého vyučování, je jasně vysvětlovat pravdy Božího slova, aby věřící mohli sami rozpoznat a odhalit lež dříve, než by to negativně ovlivnilo jejich životy. „Nejlepší ochrana před temnotou lži je světlo pravdy,“ dodal na závěr John Piper.

 

-mn-  Datum: 10. října 2019  Foto: Wikimedia Commons – John Piper

Exit mobile version