Křesťan dnes

John Piper: Mé srdce truchlí pro miliony židů, kteří nepřijali Krista a budou čelit soudu

 

Teolog a zakladatel portálu DesiringGod John Piper varuje, že navzdory zvláštnímu vztahu Izraele s Bohem to neznamená, že židé uniknou soudu. „Téměř 60.000 židů žije v metropolitní oblasti, kterou nazývám domovem. Více než pět milionů jich žije ve Spojených státech a více než 14 milionů na celém světě. Drtivá většina však nepřijala Ježíše jako svého Mesiáše a Spasitele,“ napsal Piper. „Ve skutečnosti věří, že by to znamenalo konec jejich skutečného židovství,“ dodal.

John Piper se zabýval historií židovského národa od rané křesťanské církve a řekl, že i když mnoho židů se rozhodlo přijmout Ježíše, většina ho dodnes odmítá. „Dobrá zpráva o Ježíši, který přišel, zemřel za hříšníky a vstal z mrtvých, byla dána Izraeli jako prvnímu. Toto privilegium však neznamená, že židé uniknou soudu, když zvěst o Ježíši odmítnou,“ napsal.

Piper uvedl, že židům bylo dáno prvenství v křesťanské misii tím, že sám Ježíš „přišel nejprve k ztraceným ovcím z domu Izraele.“ (Matouš 10: 6; 15:24) Až později byla dobrá zpráva rozšířena do všech národů. (Matouš 08:11; 21:43; 28: 19-20)

„Ježíš nepřišel jako jedna z mnoha cest k Bohu. Přišel jako pravý a jediný židovský mesiáš, prostředník mezi Bohem a člověkem,“ uvedl. „Není to jen apoštol Pavel, který říká že židé, kteří odmítají Ježíše jako Mesiáše, odmítají také věčný život. Sám Ježíš řekl: ‚Kdo věří v Syna, má život věčný; kdo neposlouchá Syna, neuvidí život, ale zůstává v Božím hněvu,‘ (Jan 3:36) dodal.

 

 

Piper však poznamenal, že židé mají velkou naději na vykoupení následováním Ježíše jako svého Spasitele. „Tento novozákonní obraz o slavné budoucnosti Izraele ve vztahu k Ježíši, společně se současným smutným obrazem Izraele bez vztahu k Ježíši, je to, co způsobuje mému srdci bolest,“ napsal a povzbudil křesťany, aby se i nadále modlili za své židovské přátele.

Andrew Klavan, sekularizovaný žid, který konvertoval ke křesťanství, řekl v rozhovoru  pro The Christian Post v září 2016, že i když zažil rozčarování ze strany svých židovských přátel, jeho nová víra mu umožnila opravdu prožít svůj judaismus.

„Židé jsou vyvolený Boží národ. Oni přinesli představu o Bohu zpět na svět poté, co lidstvo ztratilo cestu po pádu člověka. Stali se dveřmi pro Boha, aby znovu vstoupil na svět – a lidé je za to nenáviděli,“  řekl Andrew Klavan pro The Christian Post o antisemitismu.

„Pokud bych to chtěl vzít ještě o krok dál, lidé nenávidí židy, protože nenávidí Boha a sami sebe. Opravdu si myslím, že je to neschopnost akceptovat dědičný hřích v jeho podstatě,“ dodal.

 

Zdroj: The Christian Post
Foto: Wikimedia Commons

Exit mobile version