Křesťan dnes

John Piper o křtu Duchem svatým a o tom, co chybí křesťanům na Západě

Posluchač z Německa se ptal na podcastu Johna Pipera na téma „křtu Duchem svatým“. Byl totiž svědkem události, kdy viděl lidi se „smát a válet po podlaze“. Letniční církve se podle něj hodně zaměřují na tyto zkušenosti.

John Piper v odpovědi poznamenal, že pentecostalismus je obvykle definován jako hnutí, které pokládá křest Duchem svatým za druhou zkušenost, obvykle po obrácení, spojenou s mluvením v jazycích. Tento názor však podle něj neodpovídá realitě.

Na základě knihy od Allana Heatona Andersona o vlivu letničního hnutí na transformaci světového křesťanství zdůraznil, že existuje mnohem různorodější chápání Ducha Svatého a jeho práce mezi globálním pentacostalismem, „než jsme si mysleli.“ Piper řekl, že je mnoho větví letničního praktikování a tedy neexistuje stejný teologický pohled na křest v Duchu, nýbrž důraz na zkušenost s přítomností Ducha v životě věřícího.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Myslím si, že tento důraz na zkušenost Ducha svatého je právě to, proč je hnutí tak globálně dynamické a účinné. Lidé po celém světě jsou hladoví po zkušenosti a realitě, nejen po doktrinálních nebo historických faktech, která logicky uchopíme,“ uvedl Piper.

Upozornil na „stereotypní způsob myšlení většiny věřících na Západě. Křesťané mají seznam doktrín, správné chování a věří v nadpřirozeno, ale nikdo nic neprožil.“ To je podle amerického teologa důvodem, proč je pentecostalismus uspěšný, „protože v tomto mají pravdu.“

Dále uvedl, že je důležité objasnit význam biblických termínů, jako je „křest v Duchu svatém“. V Bibli jsou podle něj dvě podoby: jak používá tento termín v 1. Korintským 12,13 Pavel a jak jej používá Lukáš ve Skutcích 1,5.

John Piper v odpovědi uvedl, že Pavlovo chápání křtu Duchem z 1 Kor. 12,12-13 je krok, kterým Duch spojuje křesťany s Ježíšem Kristem a s církví. „Jinými slovy, je to konverze. Osoba se stává křesťanem.“

„Nemyslím, že to je způsob, jak Ježíš a Lukáš používají tuto frázi ve Skutcích 1,4–5, nebo když Ježíše cituje Lukáš v 3,16.

Piper se domnívá , že Ježíš zde mluví o konverzi svých učedníků. „Myslím, že Lukáš vidí apoštoly jako opravdové znovuzrozené věřící před tím, než přijde k slibovanému křtu Duchem svatým v Jeruzalémě.“

„Co tedy Ježíšova slova ze Skutcích 1,5 a Lukáš 3 znamená? Myslím, že když říká, že budete pokřtěni Duchem Svatým, znamená to, že budete mít mimořádnou moc pro službu,“ poznamenal Piper v odpovědi na stránce DesiringGod.

Teolog upozornil, že tato zkušenost může do života věřícího přijít kdykoliv po obrácení.

„Myslím, že by bylo chybou omezit křest Duchem svatým na jednu ohraničenu událost po obrácení. Ačkoliv se můžete s tím setkat, neznamená to, že je to normativní způsob, jakým má být tento křest chápán,“ uvedl Piper a dodal, že je potřebné, aby křesťané byli neustále plněni Duchem ve svém životě.

„Myslím, že je správné žádat o nový křest. To je přístup puritánů. To je přístup Martyna Lloyd-Jonesa. To je můj přístup, když se znovu a znovu blížím ke kazatelně a snažím se kázat. Říkám: „Ó Bože, potřebuji nový křest. Potřebuji čerstvé pomazání. Potřebuji čerstvé naplnění. Potřebuji čerstvé vylití Ducha svatého,“ dodal Piper na závěr.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red-  Datum: 9. července 2019  Foto: Wikimedia Commons – John Piper

Exit mobile version