Křesťan dnes

John Piper radí, jak se chovat na sociálních sítích

Piper

Sociální sítě se staly místem osobních urážek, do kterých se často zapojují také křesťané, v některých případech dokonce i pastoři, jak tomu bylo v případě teenagera, který se se svým problémem obrátil na Johna Pipera. Jeho otec je pastorem sboru, ale spoustu času tráví na sociálních sítích v interakci s jinými lidmi a navíc při tom používá urážlivá a ponižující slova. Lidem nadává do lhářů a hlupáků. Syna trápí chování jeho táty, a proto se obrátil o radu, jak s tímto problémem naložit.

Piper na úvod řekl, že křesťané by v prvním řadě měli být šiřiteli pravdy – faktické ale také té biblické. Zdůraznil však, že záleží také na formě, jak se ta pravda předává. „Mluvit pravdu nezaručuje, že mluvíte láskyplně,“ upozornil a jako příklad použil příběh tří Jobových přátel. Mnoho z toho, co řekli, byla pravda, ale byla nesprávně načasovaná.

„Myslím, že tato kniha je v Bibli z mnoha důvodů. A jedním z nich je ukázat, že pravda nestačí; pravda může být použita nesprávným způsobem,“ konstatoval baptistický pastor.

 Dále citoval pasáž zapsanou v Efezským  4,29: „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.“

Kromě toho, že to je pravda, říká Pavel, měli by jsme také mít za cíl budovat lidi kolem nás. Co v Pavlově případě znamenalo pomoci jim růst ve víře, poznání Krista a svátosti.

„Jinými slovy, test zní takto: Zaměřuji se ve svých příspěvcích na sociálních sítích na pomoc člověku, s nímž mluvím, lépe poznávat Boha, více Mu důvěřovat, lépe milovat lidi, méně chodit v hříchu a více svatosti?“ ptal se v podcastové epizodě John Piper.  To samozřejmě neznamená, že věřící nemůžou říci nic kritického, ale vždy je nutné to podrobit testu z Efezským 4,29.  

V případě statusů na sociálních sítích je nutné zvážit také publikum, komu jsou naše slova směrovaná. Piper připomenul, že nemáme kontrolu nad tím, kdo všechno a kdy si přečte to, co napíšeme. Podle Pipera jsou důležité také naše motivy a je dobré se ptát, jaký máme skutečný záměr.  

Křesťané by měli také v dnešní době se snažit nejen o to, aby lidé mohli růst v poznání Boha, ale také o vzájemné smíření. Piper apeloval, aby věřící hledali a usilovali o pokoj, pokud je to jen možné. Svůj argument podpořil pasáží z Efezským 4, 1–3.

„Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“

„Ano, chceme pokoj založený na pravdě. Ale nechceme jen pravdu; chceme pokoj založený na pravdě,“ dodal americký reformovaný teolog.  

Důležitým faktorem ke zvážení při argumentaci na sociální síti je podle Pipera pasáž z Jakuba 1,19–20:  „Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“

Jako lidé se sklonem hřešit se necháváme často lehce vyprovokovat, a proto jsou pro nás Jakubova slova velmi důležitá. Piper proto radí, aby se při každé ostré výměně věřící nejprve zastavili a přemýšleli, zda a jak do konfrontace vstoupit.

Na závěr se Piper zeptal, zda lidé při čtení našich slov poznávají to, že Kristus je naší nejvyšší hodnotou. „Poznávají to, když čtou nebo poslouchají, co říkáme? “ zeptal se zakladatel portálu DesiringGod.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 19. února 2021 Foto: CC Search – John Piper

Exit mobile version