Křesťan dnes

Jordan Peterson vyzval studenty, aby si při pokušeních zachovali víru a odolali pokušení arogance

Světoznámý klinický psycholog Jordan Peterson ve svém projevu k absolventům Hillsdale College v Michiganu citoval biblické příběhy a duchovní metafory a povzbudil studenty, aby si zachovali víru, když se v tomto kritickém období svého života setkávají s pokušením. 

Kanadský spisovatel a profesor studenty varoval, že se nacházejí na křižovatce života, kde se lidé setkávají s ďáblem. 

„A pak se můžete ptát, no, proč potkáváte ďábla na křižovatce?“ řekl podle Christian Post. „A odpověď zní: nejzásadnější je, že když se ve svém životě dostanete na místo, kde se musíte rozhodnout … protože volby, které se před vámi nyní rozprostírají, jsou závažné, a buď míříte nahoru nebo dolů a na každém místě volby je vždycky nějaký zástupce pokušení, který vás láká, abyste mířili dolů,“ pokračoval psycholog. 

SOUVISEJÍCÍJordan Peterson: Bible je více než pravdivá, je základem západní civilizace

Jako příklad ducha pokušení Peterson uvedl biblický příběh Kaina a Ábela a ilustroval, jak Bůh potrestal Kaina za to, že přinesl nevhodnou oběť, která nebyla ve službě nejvyššího dobra. Místo toho bylo jeho rozhodnutí klamná a arogantní zároveň. 

„Když totiž přinášíme nevhodné oběti, v nejhlubším nitru sebe sama věříme, že triumfujeme nad Bohem,“ řekl Peterson. „A já naznačuji, že to je pokušení, kterému byste se možná chtěli vyhnout.“ 

Poukázal na příběh z 1. Mojžíšovy 6,9-9,17, kde Bůh zaslal potopu, protože lidstvo sešlo z cesty, ale Noemova rodina byla ušetřena. Jedna osobní anekdota, kterou přirovnal k příběhu Noeho, se týkala jeho dcery, která byla v mládí po dlouhou dobu velmi, velmi nemocná. A Peterson ji varoval, aby svou nemoc nepoužívala jako výmluvu, i když měla všechny důvody být nahněvaná. 

„Takže to je jedno pokušení, že? To je pokušení jakési beznaděje bez víry a dalo by se říci existenciální úzkosti, kterou se necháte prostoupit,“ pokračoval.  

„Řekl bych, že když stojíte na křižovatce a někdo vám radí, abyste si zoufali, povzneste se v odvaze a zjistěte, zda tomu dokážete odolat,“ poznamenal Peterson. „Bude to lepší pro vás i pro lidi kolem vás. To je ta potopa.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Odkázal také na příběh o babylonské věži v Genesis 11,1-9, kdy se Noemovi potomci pokusili postavit stavbu dostatečně vysokou, aby dosáhla nebes. Peterson to označil za luciferovský příběh, protože Lucifer je symbolem pyšného intelektu, který se vznesl příliš vysoko a padl poté, co se postavil Bohu. 

„Oslava vlastního intelektu, budování vlastní říše pro vlastní cíle jsou součástí důvodu, proč byste to neměli dělat, i když je to v jistém smyslu lákavé, zvláště pokud máte schopnosti. Chcete vládnout peklu?“ řekl. 

„A tak praktikováním jakéhokoli dobra v jakémkoli přísném smyslu a přinášením náležitých obětí v tomto směru se zároveň učíte přibližovat se dobru, které je souhrnem či podstatou všeho existujícího dobra,“ řekl Peterson. 

„Řekl bych, že v křesťanství je podstatný důraz na to, že dobro, které spojuje všechna tato dobra, je totéž dobro, které se odráží v obrazu Krista, což je obraz přijetí utrpení života a nutnosti sloužit těm nejslabším jako nejvyššího poslání.“ 

Ačkoli byl Peterson vychován jako protestant, podle Christian Post se zdá, že se zatím nepovažuje za křesťana. V podcastovém rozhovoru s římskokatolickým autorem Patrickem Coffinem v únoru 2018 uvedl, že mu pravděpodobně potrvá ještě tři roky, než bude moci říci, zda věří v Kristovo vzkříšení. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. června 2022 Foto: Wikimedia Commons – Jordan Peterson

Exit mobile version