Křesťan dnes

Jsou Spojené státy stále vzorem pro globální evangelikální hnutí?

Do jaké míry ovlivnila politika americké evangelikální hnutí? Jsou Spojené státy ještě křesťanskou zemí? Je to spíše jen o formě a kolik lidí je skutečně transformováno mocí Ducha svatého? Tyto a podobné otázky si podle Christianity Today kladou mnozí křesťané, kteří se dívají na současné křesťanství v zemi, která po mnoho desetiletí ovlivňovala globální evangelikální hnutí.    

Ku příkladu britský výkonný ředitel Evangelikální aliance Gavin Calver napsal pro Times komentář, ve kterém vysvětluje, že slovo evangelikál se kvůli Trumpovi stalo ve Velké Británii toxickým. Pastor René Breuel z Brazílie vede evangelikální sbor v Římě a sloužil jako ředitel mládežnické organizace s názvem International Fellowship of Evangelical Students, která spojuje mladé evangelikální studenty po celém světě. V rozhovoru pro Christianity Today vysvětluje, jak evangelikální křesťané kolem světa vnímají situaci ve Spojených státech.   

SouvisejícíDrápal k volbám v USA: Je mi líto, že se evangelikálové diskvalifikují z role smiřovatelů

Breuel uvedl, že duchovně vyrůstal v baptistickém sboru v São Paulu, který byl založen v 80. letech 20. století a stal se jedním z největších v městě. Vliv amerického evangelikálismu se projevil tím, že někteří pastoři šli studovat na americké univerzity, organizovali konference ve spolupráci Willow Creek Association, kterou založil Bill Hybels z Chicaga nebo následovali principy bestselleru Život s jasným cílem od pastora Ricka Warrena ze sboru Saddleback. Všechny tyto iniciativy pak měly své následovníky, kteří pokračovali v této práci.

Breuel v rozhovoru připomněl událost, kdy měl možnost jako teenager se účastnit konference, na kterou osobně zavítal Bill Hybels, zakladatel megasboru Willow Creek. Vysvětlil, jak velká událost to pro brazilské křesťany byla, když měli možnost přivítat jednu z nejvlivnějších osobností americké evangelikální církve.  

„O to více jsem byl zarmoucen zprávami o Hybelsových obviněních, která byla proti němu vznesena v minulých letech, a jeho nedostatečném pokání. Musel jsem přehodnotit jeho službu,“ dodal pastor k publikovaným informacím, že Hybels měl v 80. letech sexuálně obtěžovat několik žen. On však všechna obvinění odmítl a vzdal se pozice pastora.  

A i když brazilští evangelikálové s inspirací hledí na některé křesťanské osobnosti z Velké Británie a dalších zemích světa, poznamenal, že největší vliv na církev v této jihoamerické zemi měli převážně američtí evangelikálové. 

„Vzpomínám si na misionáře ze Spojených států. Jednoho odpoledne jsem se k nim přidal. Zaklepali jsme na dveře ve slumu a americký misionář se podělil o své svědectví, plán spasení a pozval lidi, aby přijali Krista. Dělal jsem jim překladatele. Byl jsem překvapen velkou úspěšností. Asi 90 % lidí, které jsme navštívili, řeklo ano na přijetí Krista, ale pak jsme odešli. Postupem času jsem si začal klást otázky, kolik z těchto rozhodnutí bylo skutečných a nebylo výsledkem toho, že někdo nechtěl odmítnout člověka ze Spojených států,“ podělil se Breuel o další zkušenost s americkým křesťanstvím.

SouvisejícíPodporou Trumpa riskují evangelikálové ztrátu morálního hlasu ve společnosti

Ke vztahu mezi Evropou a USA uvedl, že evropští evangelikálové vzhlíželi k americkým evangelikálním křesťanům s velkou vděčností za jejich duchovní vitalitu, svědectví a oddanost Bohu, ale na rozdíl od věřících z Latinské Ameriky hledí Evropané na trendy přicházející z USA s větší opatrností.

 Evropští křesťané se podle Breuela ptají: „Fungovalo by to v našem kontextu? Hodilo by se nám to? A často by byla odpověď ne,“ poznamenal. V oblasti sociální spravedlnosti ocenil přínos evangelikálních teologů z Latinské Ameriky, kteří se snažili upřít pozornost globální evangelikální církve na problémy chudoby. 

K osobě Donalda Trumpa Breuel řekl, že to, co v Evropě vnímal, nebyla přímo podpora jeho osoby, ale hlavně ten styl politiky, který je vidět v Brazílii, v případě Viktora Orbána v Maďarsku nebo Salviniho v Itálii. Je to styl politiky, která se projevuje silnou osobností a důrazem na nacionalismus a používání náboženských symbolů. Stejně jako se evangelium prosperity stalo tématem za posledních asi deset let a jeho vliv na brazilskou církev, stejně tak se teď řeší osoba brazilského prezidenta Bolsonara a postoj církve k němu. 

Na dotaz, jak poslední čtyři roky uškodily důvěryhodnosti americké evangelikální církve Breuel řekl: „Existuje tady pocit, že americká evangelikální církev alespoň v posledních čtyřech letech ztratila část své morální autority a duchovního vedení. Příliš mnoho lídrů, bohužel, Trumpa nekriticky podporovalo, stejně jako příliš mnoho věřících a pak příliš mnoho proroků v charismatickém hnutí předpovědělo jeho druhé funkční období,“ poznamenal brazilský pastor žijící v Itálii.

„Vnímám to tak, že lidé mají jasno v Kristově evangeliu, kříži, pokání, ve víře a v znovuzrození, ale pokud jde o vztah církve ke společnosti, myslím, že je tu něco, o čem bude potřebné přemýšlet, hlavně pokud jde o to, do jaké míry bychom se měli zapojovat jako církev do politiky,“ poznamenal Breuel v rozhovoru pro Christianity Today.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. února 2021 Foto:

Exit mobile version