Křesťan dnes

Kardinál Dolan hostem na konvenci republikánů. Jezuita Martin byl zván k demokratům

Timothy Dolan

USA – Newyorský arcibiskup kardinál Timothy Dolan vedl modlitbu zahajující národní konvenci republikánské strany. V komentáři k přijetí tohoto pozvání kardinál Dolan zdůraznil, že jednou z nejdůležitějších povinností kněze je pozitivní odpověď na každé pozvání k modlitbě.

Konvence obou amerických stran, republikánské a demokratické, probíhají tentokrát virtuální cestou. Dolan zdůraznil, že jeho účast na zahájení konvence nemá politický či stranický ráz, nýbrž je pouhým modlitebním voláním k Bohu. Poznamenal také, že tato modlitba neznamená podporu pro žádného kandidátu, stranu nebo frakci.

“Kdybych byl požádán o modlitbu na národní konvenci demokratické strany, rád bych přijal rovněž takové pozvání, jak jsem to učinil v roce 2012, kdy jsem vedl modlitbu jak na republikánské, tak i na demokratické konvenci,” uvedl newyorský metropolita. 

Kardinála Dolana prezident Trump v dubnu během konferenčního hovoru nazval „velkým gentlemanem“ a „svým velkým přítelem“ a dodal, že respektuje to, co kardinál „požaduje“. Dolan řekl, že je poctěn vzájemnými sympatiemi a poznamenal, že oba dva byli v posledních měsících v častém kontaktu.

O zahájení konvence demokratické strany byl tentokrát požádán jezuitský kněz James Martin.

Autor: Vatikánský rozhlas -mn- Datum: 26. srpna 2020 Foto: Wikimedia Commons – kardinál Dolan

Exit mobile version