Křesťan dnes

Kardinál Duka uvedl, že pandemie a migrace způsobují chaos a vyzval k modlitbám za zdravotníky

Kardinál Duka se ve svém novoročním pastýřském listu vyjádřil k pandemii, migrační krizi či k Evropské unii. V úvodu se zamýšlel nad smyslem Synodální cesty, ale také poděkoval vládě za otevřené kostely a vyzval k modlitbám za zdravotníky. 

„Byl bych rád, kdyby nedošlo ani ke zklamání po přehnaných očekáváních, ani k jakémusi pasivnímu bojkotu vyvolanému neúspěchem celocírkevního sněmu v České republice před několika roky, případně i k hrubému zcivilnění církve, které synodní cesta přináší v sousedním Německu. Nesporné je, že i u této celocírkevní akce se projevují organizační potíže,“ napsal v textu zveřejněném na stránce pražského arcibiskupství. 

SOUVISEJÍCÍDuka slavnostně požehnal obnovenému poutnímu areálu v Sázavském klášteře

„Žádné doktrinální ani disciplinární výstupy tu nebudou. Že se však výstupy mohou stát inspirací pro příští koncil je ovšem nasnadě. A takto bychom se měli zamýšlet nad nejpalčivějšími výzvami,“ pokračoval.

Dále vyjádřil přesvědčení, že migrace a pandemie přivádějí společnost „k chaosu“. „Migrace působí na jedné straně zrušení hranic států, na druhé jejich ozbrojenou
obranu. Obojí ovšem buď ruší, nebo až podlamuje fungování státu.“ 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Kardinál Duka upozornil, že „covidová krize je ještě závažnější,“ protože „vyvolává nezvladatelný chaos, jaký známe z historie.“ Výsledkem tohoto chaosu je pak polarizace společnosti, politiky a církve. „Navíc zprávy, i když jsou pravdivé, jsou zbytečně časté, vybírají nejednou okrajové případy, protože jsou tragické a nedovedou věci zasadit do potřebného kontextu. Přitom postrádáme odpovědnou morální autoritu schopnou nebezpečí chaosu alespoň minimalizovat,“ konstatoval Dominik Duka. 

Duka si dále postěžoval na Evropskou unii za podkopávání křesťanských kořenů. „Další útok vidím v mnoha nařízeních a doporučeních Evropské unie. Uvedu dvě z poslední doby: nemluvit o Vánocích a vystříhat se slov otec a matka.“ Tyto případy podle něj vedou ke ztrátě identity a křesťanských kořenů. 

Dominik Duka ve svém pastýřském dopisu poděkoval kněžím za jejich práci během pandemie, ale také vládě. „Málokdo ví, že jsme jediný stát v Evropě, kde zůstaly trvale otevřeny kostely pro bohoslužbu a církve nebyly diskriminovány,“ dodal. 

Na závěr svého novoročního textu vyzval k modlitbám za ukončení pandemie. „Stejnou měrou Vás vyzývám k setrvalé modlitbě za vysvobození ze zhoubné covidové nákazy a za všechny zdravotníky, pro něž takřka nemám dost slov, abych jim dostatečně poděkoval. Vím, že život v trvalém přepínání sil a stálém stresu je obtížný, a proto naléhavě prosím, Vás, milí nemocní, abyste byli trpěliví a velmi ohleduplní vůči těm, kdo Vás ošetřují. Abyste pochopili a odpustili jejich občasná selhání. Jen málokdy bylo třeba tak kvalitní spolupráce jako teď mezi Vámi a jimi,“ uvedl kardinál Dominik Duka. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. ledna 2022 Foto: Wikimedia Commons – kardinál Duka

Exit mobile version