Křesťan dnes

Kazachstán: Zákaz činnosti několika společenství kvůli veřejnému praktikování víry

V létě 2017 obdrželo několik náboženských skupin v Kazachstánu tříměsíční zákaz veškerých aktivit, včetně scházení k bohoslužbám. 18. srpna soud vyměřil pokutu a vydal zákaz činnosti protestantskému společenství Nový život v Oskemenu, protože jeho členové na letním táboře zpívali náboženské písně. Podle Eldara Meirbajeva z místního odboru pro náboženské záležitosti zástupci společenství měli zažádat o udělení písemného svolení, ale neučinili tak, proto bylo se společenstvím zahájeno řízení. Zákaz činnosti dosud nenabyl právní moci, křesťané se odvolali k soudu vyšší instance.

10. července soud v oblasti Almaty udělil pokutu místnímu pastorovi Maratu Tlegenovovi a pěti zahraničním návštěvníkům za nelegální „misionářské aktivity“. Členové společenství o dva dny dříve uspořádali křestní shromáždění pod otevřeným nebem. Pokuta byla vyměřena všem, jeden z cizinců obdržel navíc výzvu k opuštění země. Soud také křesťanům zakázal po dobu tří měsíců pořádat blíže nespecifikované akce.

V současné době je náboženským společenstvím definitivně zakazována činnost pouze v případech, kdy státní orgány prokážou, že se jedná o „extrémistické“ nebo „teroristické“ skupiny, případně opakovaně poruší ustanovení restriktivního Zákona o náboženství. Kazachstán však – v rozporu s přijatými mezinárodními právními závazky – zakazuje veškeré projevy svobody náboženského přesvědčení nebo vyznání bez úředního povolení. Náboženská uskupení, která buď o státní registraci nepožádají nebo o ni požádají a nezískají ji, se automaticky ocitají mimo zákon a riskují postih, pokud se jejich členové budou i nadále scházet k bohoslužbám.

Zdroj: Hlas mučedníků, Ilustrační foto: Creative Common Search

Exit mobile version