Křesťan dnes

Končí Tříkrálová sbírka, výtěžek pomůže potřebným

Praha – Dnes naposledy vyrazí do ulic měst koledníci během tradiční Tříkrálové sbírky. Od začátku roku vybírali příspěvky do zapečetěných kasiček na pomoc potřebným. Převodem na účet nebo zasláním dárcovské zprávy lze do sbírky přispívat po celý rok.

Sbírku navazující na lidovou tradici tříkrálové koledy pořádá přes 20 let Charita ČR, která výsledky průběžně zveřejňuje na webu. Loni Tříkrálová sbírka vynesla víc než 161 milionů korun, což bylo zatím nejvíc. Kolik to bude letos, bude jasné po rozpečetění pokladniček a sečtení vybraných peněz ve všech diecézích.

SOUVISEJÍCÍCentrem Prahy projel průvod se třemi králi na velbloudech

Výtěžek každý rok putuje na pomoc potřebným seniorům, samoživitelům, vážně nemocným nebo dalším lidem ve složité životní situaci. V některých regionech podpoří například domácí hospicovou péči, odlehčovací a pečovatelské služby či osobní asistenci.

Vybrané peníze se shromažďují na centrálním sbírkovém účtu. Odtud se vždy rozdělují tak, že 65 procent peněz se vrací místním Charitám, kde byly peníze vykoledovány, 15 procent je určeno na velké nadregionální projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí, pět procent využije na své projekty Charita ČR a pět procent tvoří režie sbírky.

První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Celostátně se začala konat o rok později. Od té doby výnos sbírky každoročně stoupá. Výjimkou byl covidový rok 2021, kdy nebylo možné osobní koledování, ale i tak se vybralo 81,5 milionu korun. Na loňských 161 milionů korun výsledek vzrostl z víc než 141 milionů korun v roce 2022.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 13. ledna 2024 Foto: Trikralovasbirka.cz

Exit mobile version