Křesťan dnes

Konzervativní hlasy útočí na papeže Františka

papež František

Začátkem února se rozšířily dva nezávislé, ale vlivné texty, které výrazně kritizovaly papeže Františka. Německý kardinál Gerhard Müller vydal Manifest, který vyvolal vážné obavy z potlačování římsko-katolické identity v rámci dnešního pontifikátu a navrhl opravy. V USA časopis First Things zveřejnil článek R. R. Rena s názvem: „Pád papežství“.

Oba útoky podle Evangelical Focus pocházejí z významných římsko-katolických zdrojů a ukazují, že „Annus Horribilis“ (hrozný rok) v Římě se ještě zhoršuje. Na obou stranách Atlantiku je papež František pod palbou kritiků.

Müller je bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry (nejvyšší vatikánská autorita v oblasti doktríny po papeži). V roce 2012 byl jmenován prefektorem papežem Benediktem XVI. A stal se známým svými konzervativními názory ohledně interpretace katolické teorie a morálky. V tom se střetl s otevřeným a inkluzivním přístupem papeže Františka, zvláště pokud jde o to, zda opět připustit podruhé oddané lidi k eucharistii.

Müller se hlasitě postavil proti uvolnění katolického postoje k lidem, kteří žijí ve vztazích mimo manželství, jak navrhoval Amoris Laetitia, dokument Vatikánu z roku 2015 o rodině, který byl papežem silně podporován. Jeho kritika papeže je důvodem, proč ho podle Evangelical Focus František v roce 2017 náhle propustil, čímž porušil obvyklou praxi, že je prefekt v úřadu ponechán až do odchodu do důchodu.

Skutečnost, že kdysi býval druhý nebo třetí v pořadí hierarchie po papežovi, a nyní je jeho otevřeným oponentem, je známkou napětí, kterým v tuto chvíli prochází Vatikán, dodává Evangelical Focus. Ve svém dokumentu německý kardinál mluvil o „narůstajícím zmatku“ a o církevní doktríně uvedl: „Dnes mnoho křesťanů už ani nezná základní učení víry,“ říká německý kardinál, „takže existuje stále větší nebezpečí špatné cesty k věčnému životu.“

Manifest je čtyřstránkový dokument, který je zveřejněn ve více jazycích a vyzývá lidi z celého světa, aby ho podepsali jako způsob, jak potvrdit katolickou identitu v tomto období „rostoucího zmatku“.

Na druhé straně Atlantiku tón proti Františkovi dosáhl neočekávaného vrcholu přes článek v periodiku First Thing, kde je papež František kritizován za laxní postoj. Podle Evangelical Focus je časopis First Thing „autoritativní hlas konzervativního katolicismu a silný obhájce římsko-katolického světonázoru.“

Bitva mezi příznivci a oponenty papeže Františka má malý význam, pokud to „nevede k oživení biblického evangelia spásy samotnou vírou a k radikální změně orientace římsko-katolické církve,“ dodává na závěr svého článku Leonardo De Chirico, evangelikální pastor, žijící v Římě.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Foto: Wikimedia Commons – papež František

Exit mobile version