Křesťan dnes

Křesťané musí odsoudit nenávist vůči židům nebo muslimům v Evropě a zakročit proti násilí, tvrdí EEA

Křesťané by neměli přehlížet, že „nenávist vůči lidem kvůli jejich etnickému původu nebo náboženství je v Evropě na vzestupu“, uvedla Evropská evangelikální aliance (EEA) ve dvojí výzvě k akci.

Portál Evangelical Focus informuje, že v souvislosti s válkou mezi Izraelem a Hamásem, by si věřící měli být vědomi silných emocí, které násilí a úmrtí na Blízkém východě vyvolávají v evropských zemích.

Křesťané by se měli zříci všech antisemitských a protimuslimských narativů a důrazně je odsoudit, říká EEA, a jít o krok dál a „usilovat o přátelství“ s těmito skupinami. Evangelikálové v Evropě by si neměli všímat pouze případů, kdy jsou terčem útoků Židé nebo muslimové. Modlitba by měla vést „k akci“.

SOUVISEJÍCÍHoch v pařížském metru napadl rabína, jiný chlapec chtěl pobodat učitelku

V tomto polarizovaném kontextu je nadále zásadní „občanský veřejný prostor, kde existuje svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení pro všechny a respekt k odlišnostem“.

Oba dokumenty (Výzva k akci proti antisemitismu a Výzva k akci proti nenávisti vůči muslimům) jdou tak daleko, že žádají spoluvěřící v Evropě, aby se postavili na stranu těchto dvou náboženských skupin, „když budou napadeny ony nebo jejich majetek“, a byli „připraveni poskytnout útočiště, pokud se situace stane vážnou“.

EEA tyto výzvy opírá o biblické pasáže, jako je 3. Mojžíšova 19,18; Mk 12,31, a tvrdí, že „nenávist, pomsta, vyloučení nebo touha po zničení jakékoli skupiny lidí, včetně muslimů, jasně porušuje Boží přikázání milovat bližního tak, jak milujeme sami sebe (3. Mojžíšova 19,18; Mk 12,31)“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. listopadu 2023 Foto:

Exit mobile version