Křesťan dnes

Křesťané v Súdánu mají na výběr zapřít víru nebo trest smrti

Podle organizace Christian Solidarity Worldwide (CSW) byla skupina křesťanů, kterým hrozil trest smrti za odpadlictví od víry, během vězněni „vystavena nelidskému a ponižujícímu zacházení“.

CSW vyzvala mezinárodní společenství, aby na toto porušování práv upozornilo Súdán poté, co byli čtyři muži obviněni z porušení zákona, který byl již dříve zrušen.

Súdán zažil v říjnu 2021 vojenský převrat, který svrhl přechodnou vládu. 

SOUVISEJÍCÍPolicie v Súdánu zatkla dva představitele církve 

Jednou ze změn, kterou přechodná vláda vedená civilisty zavedla, bylo zrušení trestu smrti za trestný čin odpadlictví. Zdá se však, že obvinění z odpadlictví bylo opět zavedeno, což vedlo k zatčení a obvinění Badara Harouna Abdul-Jabbara, Mohameda Harouna Abdul-Jabbara, Tariqa Arefa Abdallaha a Mortada Ismaela Yousefa v Dárfúru, který se nachází v západním Súdánu.

Súdánští křesťané, kteří jsou součástí církve schválené vládou, byli vyzváni, aby se zřekli své víry a souhlasili s tím, že se nebudou modlit, sdílet svou víru ani jakkoli dávat najevo, že jsou křesťané, jinak jim hrozí trest smrti.

Odvážně to odmítli.

Zakládající prezident CSW Mervyn Thomas uvedl, že CSW je touto situací „hluboce znepokojena“.

„Svědčí to o regresivních krocích v oblasti svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a je to příznačné pro zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Súdánu po převratu. Vyzýváme k okamžitému přezkoumání tohoto případu a ke stažení všech obvinění proti těmto mužům. Kromě toho je třeba zakročit proti orgánům činným v trestním řízení a státním zástupcům ve Dárfúru, kteří porušili práva těchto mužů,“ informuje portál Premier.  

„Mezinárodní společenství musí zajistit, aby se na porušování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení upozorňovalo přímo armádu a aby byla do všech dialogů se Súdánem zahrnuta podrobná kritéria týkající se svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,“ dodal. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 13. července 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version