Křesťan dnes

Křesťané z generace Z chtějí po vedoucích, aby jejich víra byla skutečná 

Během dospívání se mnozí z generace Z vzdalují od své křesťanské víry. Od představitelů církve očekávají, že se dokážou přizpůsobit jejich očekáváním. Hlavně, aby jejich křesťanský život korespondoval s tím, co říkají. 

Barna Research oznámila, že ve Spojených státech se mladí lidé ve věku 18 až 22 let s poloviční pravděpodobností hlásí ke křesťanství a následují Ježíše. Mírná většina dnešních teenagerů ve věku 13 – 17 let (52 procent) se za křesťany nepovažuje.

SOUVISEJÍCÍO Boží existenci je přesvědčeno 14 procent středoškoláků, ukazuje nový průzkum religiozity mládeže 

Mladí lidé z generace Z jsou různorodí, vzdělaní a zdatní v sociálních sítích. Pokud jde o víru, jsou otevření Ježíši a jeho učení, ale skeptičtí vůči institucím a vedoucím, kteří si nasazují fasádu zbožnosti.

Dvacetiletá Kendall Johnsonová se stala věřící na vysoké škole a svou víru si upevnila prostřednictvím křesťanské studentské organizace, ale k duchovnímu růstu jí pomohly „opravdové a syrové“ ženy z jejího místního sboru v Raleighu v Severní Karolíně. Ačkoli byly starší než ona, oslovily ji, aby si s ní promluvily a podělily se o své vlastní životní zápasy.

Jejich otevřenost, říká Johnsonová pro Christianity Today, „mi umožňuje vidět, jak velkou víru a důvěru mají v Ježíše. Ukázalo mi to, že křesťanství je vztahové vůči sobě navzájem a také vůči Bohu“.

Mladí křesťané, jako je Johnsonová, očekávají od svých vedoucích stejný druh transparentnosti, upřímnosti a autenticity.

„Pro některé generace platí, že čím mystičtější byli jejich duchovní vůdci, tím více jim důvěřovali,“ řekl Christianity Today Darrell Hall. „Příslušníci generace Z chtějí, aby mezi tím, kým jsou jejich pastoři jsou v církvi a v domácnosti nebyla žádná propast. Žádná propast v tom, kdo jsou a za koho se vydávají.“

Aby se pěstovaly skutečné vztahy, musí být podle Halla vedoucí církve vůči studentům upřímní, otevření k osobním vztahům a měli by být schopni držet krok v moderních technologiích.

Studenti generace Z také oceňují obousměrné rozhovory, kdy jsou vyzváni, aby s vedoucími nahlas přemýšleli a společně došli k závěrům. Hall viděl, že tento přístup funguje doma s jeho vlastními třemi dětmi z generace Z. Když chce, aby byly domácí práce hotové dříve, místo toho, aby jim řekl, co mají dělat, vysvětlí jim, proč chce, aby je udělaly hned, a postaví to jako návrh, čímž s dětmi vytvoří dialog.

V duchovním kontextu křesťané z generace Z oceňují, když slyší pastory, kteří nabízejí své vlastní mezery v porozumění Písmu a diskutují o momentech, kdy bojovali se svou vírou nebo určitým tématem.

„Starší lidé a lidé z období baby boomu nepotřebují vědět, že zápasím, aby mě přijali,“ řekl Christianity Today Hall, bývalý vedoucí služby pro teenagery a nyní pastor kampusu v církvi The Way Community Church v Conyers ve státě Georgia.

„Příslušníci generace Z nechtějí slyšet jen větu: ‚Tady je to, co říká Bible, a tady je to, co k tomu říkám já.‘ Gen Z chce slyšet, jak se díky tomu cítím, jak se snažím tomu věřit, kde mohou být případné mezery v mém chápání, jaké kroky jsem podnikl, abych rostl ve své víře, a co to prakticky znamená pro můj každodenní život – a především ne jako pastora, ale jako člověka.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. dubna 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version