Křesťan dnes

Křesťanská misijní společnost podporuje festival Awakening Europe v Praze

Křesťanská misijní společnost dává svou záštitu a podporu mezinárodnímu křesťanskému festivalu Awakening Europe Praha, konanému ve dnech 29. 6. – 2 .7. 2017 v Tipsport Aréně na pražském výstavišti (Tipsport Aréna, Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7-Bubeneč).

Akci pořádá mezidenominační tým GODfest Ministries, v čele s ředitelem Benem Fitzgeraldem, ve spolupráci s českými křesťanskými církvemi, s podporou celosvětově působících kazatelů a evangelistů.

Cílem setkání je vyvýšit společně Ježíše Krista jako svrchovaného Pána a Spasitele nad Prahou, Českou republikou a českým národem, žehnat společně české zemi a srdci Evropy, podnítit trvalou duchovní proměnu české společnosti, založenou na osobním následování Krista, vzájemné úctě a lásce ve světle svědectví živého evangelia. Tento záměr plně podporujeme.

Jsme přesvědčeni a věříme, že Awakening Praha má potenciál celonárodního rozsahu, zveme vás proto k aktivní účasti nejen na programu Awakening, ale i k aktivnímu zapojení do evangelizačních aktivit v centru Prahy, i dále v ČR, konaných před, v průběhu i po skončení Awakening Praha.

Zdroj: Tisková zpráva
Foto: Youtube

Exit mobile version