Křesťan dnes

Křesťanský sbor v Ostravě vydal knihu nejznámější slovenské evangelikální spisovatelky

 

Kristína Royová (1860-1936) je nepochybně nejznámější slovenská evangelikální spisovatelka. A je známa nejen na rodném Slovensku, neboť její knihy byly přeloženy do více než třiceti jazyků. Křesťanský sbor Ostrava nyní vydal její román Stanišav překladu Ludmily Hallerové. Tuto knihu dopsala v roce 1928 na Staré Turé, baště slovenského evangelikalismu, kde se narodila a kde také zesnula.   Byl jsem požádán, abych ke knize napsal předmluvu, což jsem s radostí učinil. Snad se nebudete zlobit, když si nyní obsah této přemluvy přečtete v této recenzi:

„Držíte v ruce knížku, psanou v jiné době. Knížku, jaké se dnes píší velmi, velmi zřídka. Jinakost doby na vás dýchne snad z každé stránky. A přitom mám dojem, že knížka popisuje skutečnosti nadčasové. Z hlediska obsahového v ní najdete hřích, pokání, obrácení, víru, lásku i naději, odpuštění, Boží vedení. Z hlediska formálního se vám bude někdy jevit téměř jako detektivka – takový má vyprávění spád. Najdete v ní ale rovněž krásné popisy přírody nebo líčení vnitřních hnutí v duši člověka. Námitka, kterou patrně vznesou nevěřící čtenáři – ale je možné, že i někteří čtenáři věřící – je, že je to příliš krásné, možná až příliš sladké.

Děj vám nebudu prozrazovat. Knížka někdy připomíná pohádku, přitom ale její děj není nerealistický. Každá stránka ovšem svědčí o tom, že autorka miluje Pána Ježíše Krista. Pokud se nám někdy zdá, že knížka líčí duchovní skutečnosti příliš přímočaře, položme si otázku, zda ve skutečnosti nejsou opravdu takto přímočaré – zda problém není v nás, když si komplikujeme věci, které jsou ve skutečnosti jednoznačné. Hřích je hřích, pokání je pokání, nový život je nový život. Knížka potěší a povzbudí snad každého člověka, který miluje Pána Ježíše Krista. A pokud ji vezme do ruky nevěřící nebo neobrácený člověk a pokud ji po několika stránkách neodloží, možná pozná, co je to skutečné křesťanství.“

Knížka má 210 stran a předpokládám, že brzy bude k dostání v křesťanských knihkupectvích.

 

Autor: Dan Drápal
Zdroj: Blog Dana Drápala
Foto: Wikipedia

Exit mobile version