Křesťan dnes

Kvůli Facebooku jsem přišla o matku

Sherry se rozplakala. Její manžel ji objal, přitáhl si ji k sobě a řekl: „Všechno bude v pořádku.“ Byla to povzbuzující slova,ale situace byla velmi vážná. Přišla o matku.

Ne, nezemřela. Tím důvodem byl Facebook.

Během tří let se její matka v důchodu změnila z facebookového analfabeta na člověka závislého na sociálních sítích. Z prababičky, která lajkovala fotky svých pravnoučat, se stala vášnivá fanynka konspirační teorie QAnon, která zveřejňovala články propagující ty nejbizarnější názory. Sherry sledovala, jak se její maminka mění ze zbožné ženy, která citovala Kázání na hoře a říkala, že na zlé a zákeřné lidi se má jít „ozbrojující láskou“, v úzkostlivou propagandistku, která Sherry varovala, že se blíží konec světa.

Sherry se několikrát snažila zasáhnout, ale bezúspěšně. Nyní plakala v mé kanceláři: „Kvůli Facebooku jsem přišla o mámu.“

SOUVISEJÍCÍSociální sítě a církev? Hrozba i příležitost

Řekl jsem jí: „Vím, že je to těžké. Ale nejsi na to sama. Tvoje máma není první člověk, kterého proměněnily sociálními sítě. Je jich tolik. Dokonce i v naší církvi.“

Nová pastorační realita

Stejně jako každý jiný pastor zápasím s novou výzvou. Umělá inteligence – využívající neuronové sítě a sofistikované algoritmy – vede mou církev do údolí stínu smrti. Algoritmus, abychom přeneseně citovali Žalm 139, je prozkoumal a poznal jejich srdce. Zkouší je a měří jejich úzkostlivé myšlenky. Utkal jejich digitální modely chování, aby mohl prodávat jejich věčná data tomu, kdo nabídne nejvíc, a udržovat je závislé na online platformě, která poskytuje své služby. 

Pastoři si musí být vědomi toho, že každý den v týdnu jsou členové jejich církve poučováni – a jejich mentorem je s největší pravděpodobností algoritmus. Je překvapením, že lidští pastýři prohrávají s těmi digitálními?

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Algoritmy samozřejmě nejsou jediným problémem. Nedávný článek v MIT Technology Review ukázal, že zahraniční trollí farmy využívají algoritmus k tomu, aby se zaměřily na křesťany ve snaze destabilizovat americkou demokracii. Devatenáct z dvaceti nejnavštěvovanějších křesťanských stránek na Facebooku je provozováno těmito anonymními společnostmi. Pokud některou z těchto křesťanských trollích stránek navštívíte, bude se vám zpočátku zdát neškodná: Kýčovité příspěvky. Kurzivou psané biblické verše nad nádhernými přírodními scenériemi.

Ale pak to uvidíte.

Titulek, který říká něco prokazatelně nepravdivého. Horký stranický článek, který hraničí s konspirační teorií. Tak to dělají trollí farmy. Nejprve si pomocí křesťanských floskulí vybudují důvěru. Zadruhé podstrčí křesťanovi do koktejlu na sociálních sítích nějakou škodlivou dezinformaci. Zatřetí sledují, jak se křesťané nechají svést QAnonem.

Ale i kdybychom tyto mezinárodní aktéry zastavili, náš problém by to nevyřešilo.

SOUVISEJÍCÍDavid Novák: Sociální sítě a znásilněná dívenka

Podle interní zprávy společnosti Facebook, která unikla do deníku Wall Street Journal, „naše algoritmy využívají přitažlivosti lidského mozku k rozdělování… ve snaze získat pozornost uživatelů a prodloužit jejich čas strávený na platformě.“ Aby si vás platforma udržela na Facebooku, udržuje vás u vysoce emotivního obsahu – což obvykle znamená co nejextrémnější, politicky citlivý, opojný brak. To vysvětluje, proč se lidé na sociálních sítích tak snadno radikalizují.

Jak vést své lidi v éře sociálních sítí

Pastoři si kladou otázku: Jak mám bojovat proti deformující síle všudypřítomných sociálních sítí, když mám k dispozici pouze jednu hodinu týdně? Jak mám pást stádo, které krmí všemocný algoritmus? Jak mám pomoci svým lidem obnovit jejich mysl k obrazu Kristovu, když je negativně ovlivňují cizí trollové?

Nikdo nemá odpověď. Ale musíme být kreativní, protože už jsme ztratili drahocenný čas. Zde je sedm věcí, které by podle mě měl zvážit každý pastor.

Modlit se.

Algoritmus předstírá božství, ale nikdy toho nedosáhne. Ducha svatého neohrožuje doba globálních sítí. Ve skutečnosti jsem si jistý, že historici budou při pohledu na naši generaci katalogizovat všechny způsoby, jak Duch svatý proměnil společnost prostřednictvím sociálních sítí navzdory obrovským výzvám. Ano, pastoři mají k dispozici pouze jednu hodinu týdně. Ale Bůh dostane každou hodinu. Věřte mu. Travte čas na modlitbách za svůj lid.

Kažte o sociálních sítích

Nemůžete být odborníkem na všechno, ale vzhledem k všudypřítomné moci velkých technologických společností by bylo vhodné věnovat čas tomu, abyste pochopili, jak fungují. Podívejte se na film The Social Dilemma. Přečtěte si vynikající knihu Chrise Martina Podmínky služby. Snažte se pochopit, jak se chytré telefony, globální přístup k internetu a technologické společnosti společně staly nejmocnější učednickou velmocí od dob knihtisku.

Pak tyto poznatky převezměte a hlásejte je. Pomozte lidem pochopit, že sociální sítě jsou online kasino, které krade jejich pozornost s nejistou odměnou. Učte je pěstovat disciplíny, jako je sabat a samota, které záměrně snižují vliv technologií na jejich životy. Povzbuzujte rodiče, aby si stanovili zdravá omezení v oblasti technologií – pro sebe i své děti.

Učte o mediální gramotnosti

Mediální gramotnost je schopnost přesně analyzovat a interpretovat mediální produkt. Může to znít jako základ, ale není tomu tak. Jak poznáte, zda je webová stránka anonymní? Jak poznáte, zda je zpravodajský zdroj zaujatý – a jak by to mělo ovlivnit vaše čtení? Jaká nebezpečí hrozí při čtení titulků?

Rozvíjejte teologii zpravodajství

Kniha Jeffreyho Bilbra Reading the Times [přečtěte si recenzi v angličtině] je skvělým začátkem. Přináší řadu kritických otázek: Co si zaslouží pozornost novinářů, natož pak pozornost veřejnosti? Co s naší pozorností dělá zpravodajský cyklus? Jaká jsou rizika toho, že se při čtení soustředíme na celostátní problémy a ne na místní zprávy?

Batya Ungar-Sargonová a Ashley Rindsbergová přidávají neméně důležitou otázku: Jaké jsou motivační struktury, které kontrolují, co se zveřejňuje? Ukázaly, že finančně motivační struktury v našem současném mediálním prostředí upřednostňují média se zaujatými a horkými zprávami, nikoli s uvážlivým zpravodajstvím. To neplatí jen pro televize. Platí to i pro naše nejprestižnější noviny a zpravodajské časopisy. Povzbuzujte své lidi, aby vyhledávali zpravodajské zdroje, jejichž motivační struktury podporují spravedlnost a nezávislé myšlení, včetně rostoucího průmyslu zpravodajských bulletinů a podcastů, které začínají vznikat. Jako Ježíšovi učedníci, kteří si jsou dobře vědomi „prázdných a klamných“ filozofií, jimiž se svět ohání, nemůžeme být líní hodnotit svou mediální stravu (Kol 2,8). Svou mediální stravu musíme brát vážně.

Vytvoření digitálních protilátek

Pokud je digitální krevní řečiště infikováno, nemůžeme to jen tak ignorovat. Musíme do systému napumpovat protilátky. To znamená více kvalitního obsahu, ne méně. Žijeme v digitálním Babylonu. Nepropadejte myšlenkám, že jedinou odpovědí je útěk. Ale jak řekl Bůh židovským vyhnancům v srdci Babylonu: „Hledejte blaho města, do kterého jsem vás poslal do vyhnanství, a modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho blahu naleznete své blaho“ (Jer 29,7). Jako digitální vyhnanci bychom měli usilovat o blaho svého internetového domova a učinit z něj lepší místo pro rozkvět lidského života.

Vytvářejte alternativní obsah. Pokud chcete, aby vaši lidé trávili méně času na webových stránkách, podcastech nebo kanálech YouTube, které ničí duši, přineste lepší alternativy.

Vytvořte krátký podcast uprostřed týdne, kde se váš sbor může hlouběji zabývat tématy důležitými pro učednictví.Vytvořte e-mailová duchovní zamyšlení, která přinesou Boha do rušného prostředí e-mailové schránky. V našem sboru se tento přístup osvědčil jako skvělá brána pro návrat lidí, kteří odešli. 

Založte blog spojený s týdenním zpravodajem, který lidi povzbuzuje ve víře a odkazuje je na příležitosti k osobnímu setkání.

Vytvořte týdenní nebo denní podcastové pobožnosti, které procházejí biblickými knihami.

Vytvořte týdenní e-mailový zpravodaj, který se zabývá zajímavými částmi Bible nebo zkoumá odbornou a biblickou část kázání.

Vytvořte podest s komentáři, který lidem pomůže zapojit se do současného dění.

Modelujte v online světě ovoce Ducha

Ve svých online diskuzích modelujte příklad, jak slušně nesouhlasit s názory jiných, jak argumentovat bez ponižování a jak být příkladem křesťana, který se nenechává zaujmout bombastickými titulky novin. To je zoufale potřebné, protože online diskuse se vyznačuje „nenávistí, svárem, žárlivostí, záchvaty vzteku, sobeckou ctižádostí, neshodami“ – přesně takovým projevem, o kterém Pavel varuje, že „nezdědí Boží království“ (Ga 5,20-21).

Přesvědčujte o důležitosti společenství

Prosazujte fyzické společenství věřících jako obohacující a uspokojivější zkušenost než online setkávání. Uctívání po boku křesťanů v různých životních fázích, investování do životů druhých, modlitby jeden za druhého, vzájemné poradenství, společné jídlov rodiněspoluvěřícího – to jsou méně uhlazené, ale uspokojivější formy společenství, než co se odehrává pouze na obrazovkách monitorů.

Ježíš nás volá k něčemu většímu, než je automat na sociální sítích neustále upozorňující na dezinformace, sexu dychtivý obsah a bombastické titulky. Místo toho nás zve, abychom ho následovali. Přizpůsobit se jeho myšlení. Kráčet v jeho stopách. Těšte se z krásy dobrého světa, který stvořil. Pomáhejme našim lidem vidět velikost Ježíšovy vize, odolávat digitálnímu Babylonu kolem sebe a zároveň pracovat pro jeho blaho – ukazujte celé naší společnosti lepší cestu vpřed.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Patrick Miller Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 5. září 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version