Křesťan dnes

Libanonský sbor zažívá čtyři měsíce po výbuchu probuzení

Facebook

Čtyři měsíce po výbuchu, který otřásl hlavním městem Libanonu, pastor sboru Centrum života věří, že Bůh si tuto událost použil „ke spáse lidí“.  

Po obrovské explozi, ke které došlo 4. srpna, zemřelo 200 lidí a 5 000 dalších bylo zraněno. Mnoho budov bylo zcela zničeno a mezi nimi také sborová budova, které se nachází jen 20 minut jízdy od přístavu.

Po výbuchu si pastor Sáid Dib myslel, že je to konec jeho služby v Libanonu. „Výbuch se stal v oblasti, kde žijí křesťané, kde je spoustu kostelů a spoustu nemocnic a škol. To všechno bylo zničeno,“ řekl pro portál Premier.

 „Pomyslel jsem si, že to je náš konec. To je konec mé služby. Myslel jsem si, že když je naše centrum úplně zničené, tak Bůh možná chce, abych odešel z Libanonu a šel někam jinam.“

Pastor Dib však díky darům, které přišly z celého světa, dokázal společně s členy rekonstruovat jejich budovu. „Lidé k nám přišli a my jsme neměli ani cent, abychom jim pomohli.“ Řekl jsem: „Zanechte zde své jméno a telefonní číslo a uvidíme, co Bůh udělá.“

„Když jsme se začali modlit a začaly přicházet první peníze, začali jsme všechny ty lidi obvolávat. Bůh odpověděl na naše volání. Toto je církev v akci. To ukazuje Kristovu lásku vtělenou do těla církve. Byl jsem opravdu vděčný za to, že Bůh proměnil tento výbuch a tuto katastrofu ke spáse a přicházejícímu pokoji.“

Pastor Dib a celé jeho společenství díky charitativní práci zaznamenali nárůst zájmu o věci víry. Sbor Centrum života teď nejvíce potřebuje lídry schopné vyučovat Bibli.

„Když přišli lidé, aby si převzali své balíčky s jídlem, položil jsem jim tři otázky. Mohli bychom vás navštívili doma? Mohli bychom se za vás modlit? Chtěli byste se přidat k jedné z našich domácích skupinek? Jak muslimové, tak křesťané řekli, že ano,“ popisoval pastor Dib svou zkušenost s nabízenou jak materiální, tak duchovní pomocí. 

Navzdory všem těžkostem a utrpení způsobené pandemií a explozí je pastor Dib přesvědčen, že nyní je jeho sbor svědkem duchovního probuzení. „Byl to nejhorší rok, jaký jsem kdy zažil, ale zároveň to byl rok duchovní sklizně.“

Libanonský pastor chce povzbudit křesťany, aby se modlili za jeho zemi. „Prosím, modlete se za vznik nové vlády. Modlete se za mír, protože se šíří fámy o přicházející válce. Modlete se za nás, abychom měli smělost hlásat evangelium.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 6. ledna 2021 Foto: Facebook – Life Centrum Bejrút

Exit mobile version