Křesťan dnes

Libor Michálek na Hrad

Milí čtenáři Křesťan dnes,

možná už jste zaznamenali, že jedním z účastníků prezidentské kampaně je také praktikující křesťan Libor Michálek. Informace o něm a jeho kandidatuře najdete na webu https://www.srdceprospravedlnost.cz/


Na úvod vyjasněme jednu věc: nechceme Vám radit, koho volit! Podpisem petice se nezavazujete k volbě kandidáta a můžete dokonce podepsat petice i více kandidátům.

Byli bychom rádi, pokud by pan Michálek měl možnost prezentovat široké veřejnosti, že se politika dá dělat čistě, bez kompromisů se svědomím a podle zásad, o nichž psal již Jan Amos Komenský v knize Štěstí národa. 

Pro kandidaturu je potřebné sesbírat 50 000 podpisů od občanů, kteří mohou v prezidentských volbách volit. Zdá se to hodně. V ČR máme asi 6250 obcí. Najde se v každé obci aspoň 8 občanů, kteří mají na srdci právo a spravedlnost jako pan Michálek? 

Když se najde 6 250 lidí, kteří se podepíší, a k tomu seberou 7 podpisů ve svém okolí, je hotovo. Pokud se podaří jednomu člověku sehnat podpisů 15, už stačí jen 3 125 lidí. To je zhruba 40 křesťanů na jedno okresní město. To dáme, ne?

Někdy dobří lidé neudělají nic v domnění, že to „málo“, co udělat mohou, nemá smysl. Má smysl podpisy sbírat. Již poloviční počet podpisů může vést k tomu, že pan Michálek bude mezi osobnostmi pozvanými poslanci nebo senátory ze skupiny přátel Izraele k debatě o prioritách zahraniční politiky. 20 poslanců nebo 10 senátorů jej také může nominovat. 

Pan Michálek není miliardář nebo kandidát podporovaný miliardáři, který by si mohl sběr podpisů zaplatit. Proto se obracíme s prosbou o pomoc na Vás. Můžete samozřejmě na sběr podpisů i finančně přispět, a to na transparentní účet 309564349/0300.

Jen prosím nezapomeňte uvést do poznámky k platbě: Jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu. Jsou to údaje vyžadované zákonem o volbě prezidenta. Uspořádáte-li v rámci Vašeho společenství sbírku, kontaktujte prosím manažera volební kampaně manager@srdceprospravedlnost.cz a obdržíte informace, jak postupovat v tomto případě.

Pokud Vám vize kandidatury křesťana na pozici prezidenta ČR rezonuje v srdci, na tomto odkazu najdete podpisový arch ke stažení a vytisknutí a 4 jednoduché kroky, jak s ním naložit: https://www.srdceprospravedlnost.cz/zapojte-se/

 A nyní už předáváme slovo Liborovi Michálkovi, aby se Vám stručně představil ve svém videu: https://youtu.be/6dOVbMQoMc8

Děkujeme Vám za pozornost. 
Volební tým pana Libora Michálka

Exit mobile version