Křesťan dnes

Lidé v předvečer slavnosti Zmrtvýchvstání zaplnili poutní chrám ve Křtinách

Křtiny – Lidé v sobotu zcela zaplnili Santiniho barokní poutní chrám ve Křtinách na Blanensku, přišli na večerní vigilii, která křesťanům připomíná zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obřad Bílé soboty začal v ambitech, někteří lidé ale využili pěkného počasí a do Křtin a blízkého okolí si udělali výlet už odpoledne. Slavnost je spjata se křty dospělých žadatelů o přijetí do církevního společenství, takzvaných katechumenů. Letos jich o křest požádalo v brněnské diecézi zatím 110.

Velikonoce jsou vrcholem církevního roku a největšími křesťanskými svátky. Zelený čtvrtek jim připomíná Ježíšovu poslední večeři, Velký pátek jeho ukřižování. Bílá sobota přibližuje jeho přebývání v hrobě a po setmění už se slaví předvečer nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání. Světí se oheň a rozsvěcuje se svíce zvaná paškál, která symbolizuje vzkříšeného Krista, jehož světlo podle křesťanské nauky rozráží temnoty smrti. Dále se čtou biblické pasáže o dějinách vykoupení, rozeznívají se zvony, světí se voda a uděluje se svátost křtu čekatelům.

SOUVISEJÍCÍPapež František se zúčastnil velikonoční vigilie

Neděle už přináší mše v radostném duchu jako připomínku, že Ježíš vstal z hrobu k novému životu, čímž zničil hřích a smrt. V řadě církevních společenství tyto dny představují vrchol liturgického roku, protože obsahují ústřední bod křesťanské zvěsti: vykoupení lidstva skrze oběť Ježíše Krista za hříchy člověka a jeho vítězství nad smrtí ve zmrtvýchvstání.

Ve velikonočním přání lidem brněnský biskup Pavel Konzbul dříve promluvil mimo jiné o naději. „Velikonoční radost stojí v samém základu křesťanské víry – Ježíš Kristus překonal smrt a ukázal, že pro každého člověka existuje naděje, že žádný náš smutek nebo trápení není věčné. Bůh je totiž vždycky větší než naše problémy nebo trápení. Pocítění této velikonoční radosti přeji každému člověku napříč brněnskou diecézí nejen o svátcích, ale v průběhu celého roku,“ uvedl biskup.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 1. dubna 2024 Foto: Wikimedia Commons – biskup Konzbul

Exit mobile version