Křesťan dnes

Lifeway Research: Stres vážně ohrožuje mentální zdraví pastorů

metodický pastor Sam Harrison

V současné uspěchané kultuře jsou duchovní pod velkým tlakem a vědí, že je třeba to změnit.

Podle nejnovější studie od společnosti Lifeway Research ze všech duševních problémů, kterým američtí protestantští pastoři čelí, stres převyšuje ostatní. Nesoustředěnost a zklamání patří také k významným faktorům, pokud jde o duševní problémy ve službě.

Společnost Lifeway Research provedla rozhovor s 200 protestantskými pastory v USA, kteří identifikovali 44 problémů, kterým čelí ve své službě. 

SOUVISEJÍCÍKdo má činit učedníky? Pastoři a věřící mají odlišný názor  

Šest procent pastorů uvedlo, že duševní problémy jsou pro ně v současnosti nejnáročnější oblastí nebo oblastí, která vyžaduje největší pozornost. Tato studie identifikovala šest specifických duševních problémů ve službě: deprese, sklíčenost, nesoustředěnost, osamělost nebo nedostatek přátelství a stres.

Podle portálu Church Leaders většina pastorů poukazuje na stres jako na výzvu, se kterou se ve službě potýkají (63 %). Téměř polovina pastorů uvádí, že zklamání (48 %) a nesoustředěnost (48 %) patří k dalším problémům ve službě, zatímco méně, než jedna třetina pastorů poukazuje na osamělost nebo nedostatek přátelství (28 %), depresi (18 %) nebo nedostatek spokojenosti (17 %). 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Nejmladší kazatelé (ve věku 18–44 let) s největší pravděpodobností uvádějí, že se ve službě potýkají se stresem (78 %), zatímco u nejstarší kazatelé (ve věku 65 let a starší) je to o něco méně (47 %). Pastoři z nejmenších sborů (s účastí na bohoslužbách méně než 50) navíc častěji, než pastoři v církvích jakékoli jiné velikosti říkají, že jsou ve své pastorační službě vystaveni stresu (52 %).

SOUVISEJÍCÍ – Nový průzkum ukázal na sedm oblastí, ve kterých pastoři vidí své nedostatky

Věk podobně ovlivňuje pravděpodobnost, že pastor řekne, že je ve službě sklíčen, přičemž pastoři starší 65 let s nejmenší pravděpodobností řeknou, že s tímto problémem bojují (35 %). Pastoři s doktorským titulem (30 %) také méně často než pastoři s jakýmkoli jiným vzděláním říkají, že čelí zklamání.

Mladší pastoři také častěji říkají, že ve službě čelí rozptýlení a osamělosti. Pastoři ve věku 18 až 44 (54 %) a 45 až 54 (51 %) častěji říkají, že nesoustředěnost je pro ně problémem, ve srovnání s pastory staršími 65 let (39 %). Pastoři ve věku 18 až 44 let (37 %) a 45 až 54 let (30 %) navíc častěji než pastoři starší 65 let (20 %) tvrdí, že osamělost nebo nedostatek přátelství jsou pro ně výzvou.

„Američané si mnohem více uvědomují duševní pohodu a mladí pastoři vyrostli v kultuře s mnohem větší transparentností ohledně těchto výzev než předchozí generace,“ řekl podle Church Leaders Scott McConnell, výkonný ředitel Lifeway Research. „Velký počet mladých pastorů, kteří chtějí řešit tyto duševní problémy, poukazuje na to, že ačkoli je informovanost mezi nimi lepší, mnozí si dosud nestanovili hranice, zvyky a preventivní opatření, která potřebují.“

„Být pastorem je stresující,“ řekl McConnell. „Je důležité, aby se pastoři naučili zdravým způsobům, jak si udržet duševní zdraví uprostřed různých tlaků, které na ně stále přicházejí. Ignorování stresu není řešením. Vybudování odolnost vyžaduje investice.”

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 7. května 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version