Křesťan dnes

Matt Chandler o znovuzískání „uneseného“ poselství Zjevení o naději „pro takovou dobu, jako je tato“

Pastor Matt Chandler ze sboru The Village Church se domnívá, že v posledních 150 letech byla kniha Zjevení „unesena“, vykládána pouze jako proroctví o událostech konce světa a formována moderními okolnostmi, jako jsou konflikty a přírodní katastrofy. 

„Tím si mnoho přátel nezískám,“ řekl 49letý pastor listu The Christian Post. „Ale Zjevení bylo skutečně uneseno zejména v 70. letech a stala se z něj opravdu děsivá, hrůzostrašná věc. Vždycky to bylo trochu matoucí, protože je to apokalyptická kniha.“

Vlivem dispenzacionalismu Johna Nelsona Darbyho se sice před několika desetiletími vyprávění Zjevení posunulo, ale podle Chandlera je třeba knihu chápat v jejím původním kontextu, abychom pochopili její sílu. 

SOUVISEJÍCÍPastor Matt Chandler se po období pokání vrací ke službě

Ačkoli bylo Zjevení napsáno kolem roku 96 n. l. jako poselství sedmi církvím v Malé Asii, aby jim pomohlo obstát v boji s Římskou říší a místními kulty, tvrdí, že nabízí nadčasové povzbuzení pro křesťany, aby žili odvážně ve víře. 

„Po dva tisíce let Zjevení vtiskovalo křesťanům ocel do páteře, posilovalo je a povzbuzovalo, aby žili odvážně jako vítězové,“ řekl. „Tuto větu jsem převzal přímo z dopisů církvím ve Zjevení 2 a 3, kde Ježíš říká: ‚Tomu, kdo zvítězí‘. Pro každou z církví má tento slib: „Pokud zvítězíte, tady je odměna.““ A tak se stal vítězem.

Při čtení Zjevení Chandler řekl, že ho zaujaly paralely mezi zápasy rané církve a moderní dobou, zejména pokud jde o duchovní a emocionální výzvy, jichž byl svědkem ve svém sboru po pandemii.  

SOUVISEJÍCÍ – Vlivný evangelikál přerušuje kvůli nevhodné komunikaci svoji službu pastora

„Na tu knihu jsme si díval v úplné jiným světle,“ řekl. „Říkal jsem si, že je to kniha, která tak dokonale promlouvá do tohoto historického okamžiku. … Po covidu se zdálo, že lidé duchovně i emocionálně uvízli na svých gaučích. Jen jsem sledoval, jak se sbor nevrací do těch rytmů, kvůli kterým jsem miloval službu v této církvi.“

Chandler tedy udělal to, co umí nejlépe: kázal sérii kázání o Zjevení a jeho málo známém poselství naděje a povzbuzení a odezva byla ohromující. 

„Myslím, že jsem nikdy nekázal nic, co by mělo takový ohlas,“ řekl listu The Christian Post. „Ve sboru to bylo cítit. Ale navíc se ta kázání stahovala snad milionkrát. Prostě se to rozjelo. Když jsem přemýšlel, jak bych mohl v této chvíli pomoci širším vrstvám evangelikálů, napadlo mě: ‚Něco z toho napíšu‘.“

Ve své nové knize Chandler vychází ze Zjevení, aby křesťany přesvědčil, že bez ohledu na to, jak skličující se svět může zdát, jsou „jedinečně uzpůsobeni, jedinečně obdarováni a jedinečně umístěni pro tuto chvíli pro všechny Boží záměry“.

„Nejsou to jen lidé s penězi na bankovním účtu, celebrity a charismatické osobnosti, ale i matky v domácnosti, svářeči, podnikatelé a zubaři,“ řekl. „Každodenní křesťané mají v tomto okamžiku hrát významnou roli.“

„Hořím přesvědčením, že jakkoli je tato doba dezorientující, je to doba, do které nás Bůh postavil. Nikdo nás nepřijde zachránit. … Nepřijde C. S. Lewis, nepřijde G. K. Chesterton, aby zhodnotil politické klima. A Bůh z toho nepanikaří, Bůh je vlastně docela nadšený. Myslí si, že má na hřišti ten správný tým.“

Chandler ve své knize rozvádí tři základní principy: uznání přirozené důstojnosti každého člověka jako nositele Božího obrazu, přijetí své primární identity Božího dítěte a pochopení svých jedinečných darů a povolání. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 10. května 2024 Foto: YouTube – Matt Chandler

Exit mobile version