Křesťan dnes

Max Lucado o momentu, kdy se náhle začal modlit v jazycích: „Dychtivě jsem toužil po duchovních darech“ 

Spisovatel a duchovní Max Lucado vyrostl v církvi, která neučí o křtu Duchem svatým, ale nyní tvrdí, že modlitba v jazycích se stala důležitou součástí jeho modlitebního života. Vše začalo větším osobním probuzením do moci Ducha svatého.

Lucado napsal desítky knih, které si oblíbili křesťané napříč mnoha denominacemi a které se vyznačují jeho pronikavou schopností vysvětlovat teologické principy. A jeho nejnovější kniha, která vychází pod anglickým názvem Help Is Here: Finding Fresh Strength and Purpose in the Power of the Holy Spirit, má  poukázat na jedinečnou roli Ducha svatého a na moc, kterou věřícím nabízí.  

SOUVISEJÍCÍOžehavá otázka z Asbury se netýká Asbury

Autor několika bestsellerů říká, že byl vychován s velmi omezeným chápáním Ducha svatého. Poté dvě desetiletí působil jako pastor v církvi Oak Hills v texaském San Antoniu, která byla volně přidružená k Church of Christ. Později v jeho životě však Bůh udělal něco, co nečekal.

Osmašedesátiletý kazatel řekl Edu Stetzerovi a spolumoderátorovi Danielu Yangovi v pořadu The Stetzer Church Leaders Podcast: „Moje novější fascinace Duchem svatým nebo snaha o porozumění Duchu svatému pramenila ze zoufalství. Když jsem se rozhlédl po společnosti, a jak si řekl, jsem ve službě od roku 1979, zjistil jsem, že jsem v posledních pěti nebo šesti letech byl opravdu unavený z toho, jak se církve snaží spojit se společností.“ 

Říká, že člověkem vytvořené metody zakládání sborů, které mají mít dopad, už prostě nestačí. Pak si uvědomil, že odpověď nachází v Bibli, kde Ježíš říká svým učedníkům, aby šli a čekali na Ducha svatého, dokud nebudou naplněni mocí shůry.

„Nechci další program, církev, nápad nebo trend, ale jsem hladový – toužím po tom, aby na církev dopadla jen kapka Ducha svatého,“ vysvětluje. „Duch svatý dokáže během chvíle víc, než naši nejlepší pastoři a kazatelé za celý život. Potřebujeme jen velké probuzení. Potřebujeme, aby na nás sestoupilo nadpřirozené navštívení Ducha svatého.“

Televize CBN News píše, že Lucado tato slova pronesl před pěti měsíci, dlouho předtím, než došlo k vylití Ducha svatého na Asburyho univerzitě. 

Lucado říká, že se vrací k biblickému úryvku z Janova evangelia 20,22, kde Ježíš Kristus vstal z mrtvých, zjevil se učedníkům, dýchl na ně a řekl: „Přijměte Ducha svatého“. To byl moment spasení, kdy se učedníci poprvé setkali se vzkříšeným Pánem a byli naplněni Duchem svatým.

„Věřím, že když jsem jako mladý muž odevzdal své srdce Kristu, přijal jsem Ducha svatého. Jen jsem nevěděl, jak ho následovat a jak na něj reagovat,“ vysvětlil.

Říká, že teprve nedávno se naučil více vnímat práci Ducha Božího. „Duch svatý je tak ochotný dávat, pokud prostě požádáme o přijetí. Takže si myslím, že mým hlavním úkolem jako křesťana je přijímat Ducha svatého a pak důvěřovat, že skrze mě bude mluvit,“ vysvětluje.

Pro Lucada to byla velká změna, protože říká, že pochází z církevního prostředí, kde je „Duch svatý šerifem“, který soudí a je „opatrný, váhavý a odolný“ vůči nadpřirozeným Božím cestám.  

V průběhu let se v něm většinou postupně probouzela potřeba po Duchu svatém. Zažil však také několik „velmi nadpřirozených“ setkání, „při nichž jsem obdržel další dar, snad Ducha svatého“.

V jeho vlastním životě přišel jeden z těchto okamžiků asi před čtyřmi lety. „Mnohé posluchače to překvapí, určitě to překvapilo naši církev,“ řekl. 

„Když mi bylo 64 let, jednoho červencového rána, když jsem se modlil, začal jsem se modlit v jazycích,“ vyprávěl Lucado ve Stetzerově podcastu. „Nedělal jsem nic jiného, než že jsem narazil na pasáž, kde apoštol Pavel říká: ‚Dychtivě prahněte po duchovních darech’… Modlil jsem se to každé ráno dva nebo tři týdny. A pak jsem se jednoho rána, brzy ráno, začal modlit v nebeském jazyce“.

„Někteří tvrdí, že tyto jazyky přestaly existovat,“ poznamenal. „Ale řeknu vám, že je to prostě každé ráno něžná chvilka.“ 

Dokonce začal věřit ve verzi toho, co Bible označuje jako „křest v Duchu svatém“.

„Když se mě lidé ptají, jestli si myslím, že existuje zkušenost Ducha svatého po obrácení, odpovídám, že si myslím, že ano, ale ne jen jedna. Myslím, že je téměř každodenní,“ řekl.

Nakonec Lucado uvedl, že cílem je oslovit svět evangeliem Ježíše Krista. Je přesvědčen, že sekularismus zničil životy mnoha a mnoha lidí, což v Americe vedlo ke krizi duševního zdraví, a je čas, aby se křesťané zoufale přimlouvali za více nadpřirozené moci Ducha svatého, která by uzdravila srdce a změnila životy. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 25. března 2023 Foto: Facebook @MaxLucado

Exit mobile version