Křesťan dnes

Měli bychom se vrátit zpátky do kostelů

Když počátkem roku 2020 vypukla pandemie, z nařízení vlády lidé zůstali doma a přes noc se téměř všechno změnilo. Byli jsme zavřeni ve svých domovech, odkud jsme pracovali, učili se, sledovali bohoslužby a někteří dokonce přes monitor počítače absolvovali svatební obřad. 

Všichni jsme prožili velmi složité období, kdy jsme si mohli otestovat svou kreativitu, jak se s tím vším co nejlépe vypořádat. Existuje však důvod si nezoufat. Jak je postupně společnost proočkována,  začínáme vidět záblesky návratu k normálu. Teď však církev čelí důležité výzvě: jak zvát své členy zpátky na bohoslužby?

Zkušenosti s internetovými bohoslužbami nám pomohly toto období překonat. Ale za tímto úspěchem se skrývá stále znepokojivější trend: lidem je příjemné zůstat doma, zejména pokud se jedná o neděli ráno. Články o „hybridní církvi“ naznačují, že model živého přenosu tu možná zůstane.

SOUVISEJÍCÍJak se vypořádat s pochybnostmi na naši cestě víry?

Společnost Barna v září 2020 uvedla, že více než 20 procent amerických křesťanů se od zahájení pandemie nezúčastnilo žádného typu bohoslužby (online nebo osobně) a více než 30 procent věřících uvedlo, že sleduje online bohoslužby jiného sboru než své domácí církve.

To naznačuje, že lidé se rozhodli účastnit bohoslužeb spíše „v duchu“ než osobně. Koneckonců, pokud mohl být Pavel – z vězení – přítomen v duchu (Kol 2,5), tak také internet, Zoom a streamovací služby usnadňují naši účast, nebo ne? Ne. Písmo ve skutečnosti ilustruje naši potřebu pofyzické přítomnosti na shromáždění.

Svatostánek

Po pádu v Genesis 3 se narušil vztah mezi Bohem a člověkem. A přesto v celém Písmu vidíme mnoho způsobů, jak se Bůh rozhodl znovu přebývat uprostřed svého lidu. V 2. Mojžíšově 25 Bůh přikázal Izraelitům, aby mu postavili stánek, kde by mohl přebývat.

Svatostánek byl více než jen místo ke setkávání; byl to prostor, kde Bůh pobýval uprostřed svého lidu. Svatostánek poskytl putujícím Izraelitům příležitost k uctívání. Bylo to médium pro Boží přítomnost mezi jeho lidmi.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

V Janovi 4 Ježíš řekl, že přichází doba, kdy lidé už nebudou uctívat „na této hoře, ale v duchu a v pravdě“. Každá lokalita se může stát místem k uctívání. To ale neznamená, že WiFi může změnit váš gauč na kostelní lavici.

Křesťanská představa o osobní účasti zahrnuje více než jen naši pozornost nebo dokonce našeho ducha. Naše těla nejsou jen nějakým druhořadým produktem stvoření. Jsou Božím designem. Stvořil nás podle svého obrazu a poslal vtěleného Krista, který je „odrazem jeho slávy“ (Žd 1, 3). On je Immanuel, to znamená, že Bůh přišel mezi nás.

SOUVISEJÍCÍJak se ze Saula stal apoštol Pavel?

Jako věřícím nové smlouvy nám je přikázáno uctívat Boha „v duchu a v pravdě“ (Jan 4,23). Ale naše fyzická shromáždění nejsou jen tak pro forma. Pavel nám říká: „Jste tělo Kristovo“ (1. Kor 12,27). Tělo se stává skutečným tělem pouze tehdy, když jeho jednotlivé části fungují společně, a každá jedna pracuje pro blaho ostatních.

Křesťanská církev je postavena na Kristu, který se stal novým svatostánkem (Žd 8,2). Dává nám své tělo a spojuje nás se sebou samým. Pamatujeme si to a doufejme v jeho návrat, když vzkřísí svou nevěstu. Pak nastane svatební obřad, který nebude na Zoomu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: David Chaniott Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 29. června 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version