Křesťan dnes

Metodisté nově definují manželství a přestávají oficiálně odsuzovat homosexualitu

CHARLOTTE – Delegáti Sjednocené metodistické církve přijali ve čtvrtek (2. května) na svém zasedání revidovanou definici manželství a vypustili ze svých pravidel odsouzení homosexuality.

Odpolední akce na půdě konferenčního centra v Charlotte dále zajistily transformační změnu v druhé největší protestantské denominaci v USA – změnu, která přijímá plnou rovnoprávnost členů z LGBTQ komunity ve všech aspektech církevního života.

SOUVISEJÍCÍSjednocená metodistická církev začala upouštět od pravidel omezujících duchovní z LGBTQ komunity

Religion News Service informuje, že zatímco někteří afričtí a američtí delegáti se před kongresovým centrem shromáždili proti nové definici manželství, která je podle nich v rozporu s Písmem, naprostá většina delegátů hlasovala v poměru 523-161, pro přijetí změn v pravidlech známých jako Kniha disciplíny. 

Tyto kroky následovaly po přijetí několika dalších opatření na začátku tohoto týdne, která drtivou většinou zrušila zákaz ordinování homosexuálních duchovních a zrušila tresty pro pastory, kteří slouží na svatbách osob stejného pohlaví.

Odsuzující pasáž v Knize disciplíny, která říká, že praktikování homosexuality je „neslučitelné s křesťanským učením“ a která byla přidána v roce 1972, byla vyřazena. Delegáti souhlasili s jejím vypuštěním bez jakékoli diskuse.

Delegáti však strávili více než hodinu debatou a upřesňováním definice manželství. Delegátka Molly Mwayraová ze Zimbabwe navrhla pozměňovací návrh k definici manželství, který uznává, že manželství je svazek mezi mužem a ženou, ale dodává, že může jít také o svazek mezi „dvěma dospělými osobami ve věku, kdy k tomu daly souhlas“.

Tuto revizi delegáti v drtivé většině odsouhlasili jako způsob, jak vyhovět metodistům v Africe.

„Myslím, že to byl krásný příklad toho, jak se někdo snaží propojit kultury a vytvořit prostor pro začlenění všech,“ řekl Randall Miller, který předsedal pracovní skupině denominace pověřené revizí prohlášení o sociálních principech.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. května 2024 Foto: UM News

Exit mobile version