Křesťan dnes

Mezi americkými křesťany roste popularita evangelia prosperity 

Nedávná studie zjistila nárůst počtu amerických sborů, které vyučují evangelium prosperity – myšlenku, že zvýšení finančních příspěvků na církevní a charitativní účely povede k většímu požehnání od Boha.

Průzkum, který provedla společnost Lifeway Research, ukázal, že 52 % amerických protestantských věřících tvrdí, že jejich církev vyučuje evangelium prosperity. To představuje výrazný nárůst oproti 38 procentům, která vyjádřila podobné názory ve studii provedené v roce 2017.

SOUVISEJÍCÍNové evangelium prosperity?

Scott McConnell, výkonný ředitel společnosti Lifeway Research, k tomu uvedl: „V posledních pěti letech mnohem více návštěvníků církve reflektuje učení evangelia prosperity, včetně nebiblické víry, že Bůh chce dát lidem materiální požehnání,“ informuje zpravodajský portál Premier. 

„Je možné, že finanční problémy, které lidem přinesla inflace a pandemie, vyvolaly pocity viny za to, že více neslouží Bohu. Písmo však neučí o takovém přímém spojení.“

Nárůst je patrný zejména mezi mladšími věřícími a lidmi s nižším formálním vzděláním. K této myšlence se například hlásí 81 procent návštěvníků církve ve věku 18-34 let a také 85 procent lidí ve věku 35-49 let.

Podobně se k tomuto přesvědčení více přiklánějí osoby se středoškolským nebo částečným vysokoškolským vzděláním (81 %) ve srovnání s osobami s bakalářským (67 %) nebo postgraduálním (65 %) vzděláním.

McConnell dále poznamenal: „Tento výzkum nevylučuje možnost, že biblické učení špatně slyšelo více mladých dospělých, ale rozhodně se setkali s nedostatkem jasného biblického učení o důvodu štědrosti.“

Studie také zjistila, že tři ze čtyř návštěvníků církve (76 %) věří, že Bůh chce, aby se jim finančně dařilo, z toho 43 % s tím rozhodně souhlasí. Méně lidí (45 procent) věří, že pro něj musí něco udělat, aby od Boha obdrželi materiální požehnání, přičemž 21 procent s tímto názorem rozhodně souhlasí.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. srpna 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version