Křesťan dnes

Mezinárodní katolická charita zřídila fond pro boj s pandemií

Medzinárodní katolická charita (Caritas Internationalis) zřídila globální fond pro boj s koronavirem v těch nejchudších zemích světa. Přispět je možné také přes internetové stránky. Tato organizace je zapojená do jedné z pracovních skupin komise zřízené Vatikánem pro problematiku Covid-19 pod hlavičkou Dikastéria pro integrální lidský rozvoj.

Caritas Internationalis je „v Africe, na Blízkém východě, v Jižní Americe, Oceánii a v Evropě v první linii boje proti Covidu-19, a to i v oblastech, kde není aktivní žádná jiná organizace“, vysvětlil její generální sekretář Aloysius John, přičemž dodal: „Naší misí je živé svědectví o poslání Církve a službě těm nejzranitelnějším lidem i celé lidské rodině.“

Když projekty Mezinárodní charity v souvislosti s nákazou koronavirem představili papeži Františkovi, ten je povzbudil: „Buďte svižní a rychlí a i nadále pokračujte ve vaší práci. Pokud ji neuděláte vy, tak kdo potom?“ Díky tomu, že je Mezinárodní charita dobře zakotvená v sociální struktuře zemí, je schopná rychle reagovat na situaci spojenou s pandemií a pokračovat také ve svých pomocných programech.

Fond jako viditelný znak solidarity univerzální církve

Aby byla Mezinárodní charita schopna zajistit okamžitou odpověď na šířící se pandemii, zřídila zvláštní globální fond, jako viditelný znak solidarity univerzální církve.

Do fondu Caritas global COVID-19 response lze přispět prostřednictvím internetové stránky Mezinárodní charity. Díky němu Charita i další katolické organizace budou moci pokračovat v pomoci a zároveň zavádět preventivní opatření proti šíření koronaviru. A to zvláště v zemích, kde by mělo rozšíření epidemie mnohem ničivější následky, než ty, které lze sledovat v Evropě.

Výtěžky z fondu půjdou prioritně k zajištění služeb spojených se zdravotní pomocí ze strany katolických organizací a Charity v oblastech jako: prevence a kontrola infekce, přístup k pitné vodě a hygienickým zařízením, zabezpečení osobních ochranných prostředků (roušek, rukavic a podobně).

Zvažovat se kromě toho budou i návrhy na zmírnění šíření nákazy Covid-19, které obsahují šíření osvěty a informací o prevenci nákazy, jakož i posílení služeb na podporu komunit, například garantování potravinové bezpečnosti.

Spojit se v solidaritě a ne ve strachu

Generální sekretář Mezinárodní charity vysvětluje: „Bohužel, existují oblasti, kde zranitelné obyvatelstvo považuje pandemii za menší zlo. Například ve Rwandě, v některých oblastech, lidé nerespektují bezpečnostní opatření kvůli závažnému nedostatku potravy. Říkají nám: raději zemřeme na Covid, než na hlad.“
„Dnes jsme všichni spojeni ve strachu, ale měli bychom být spojeni v solidaritě prostřednictvím univerzálního bratrství. Jediný způsob jak překonat tuto pandemii, je spojit se a čelit této obrovské výzvě pro lidstvo,“ uvedl Aloysius John.

 

Autor: cirkev.cz  Datum: 18. dubna 2020   Foto: Unsplash – ilustrační

Exit mobile version