Křesťan dnes

Michael Brown / Měl Mark Driscoll pravdu, když na křesťanské akci mluvil o duchu Jezábel? 

Když jsem v pondělí přišel do rozhlasového studia, zjistil jsem, že sociální sítě jsou plné nejnovějších kontroverzí, do kterých je zapleten pastor Mark Driscoll. Ten veřejně označil vystoupení akrobata polykajícího meč za démonické, aniž by to předtím konzultoval s pastorem toho sboru. Pastor pak Driscolla zastavil v jeho přednášce a utnul jeho vystoupení. Udělal Driscoll správnou věc? A proč tento akrobat, bývalý striptér, vystupoval na církevní konferenci?

Celé se to zkomplikovalo, když mi zavolal jeden z mých absolventů teologické školy, nyní důvěryhodný kolega ve službě evangelia. „Doktore Browne,“ řekl, „chodím do tohoto sboru. Znám tohoto pastora. Je to dobrý člověk a káže o svatosti a čistotě. Jsem znepokojen.“

Můj kolega mi také řekl, že tento pastor se podílel na obnovení Driscollovy služby po předchozím pastorském selhání a že spolu hovořili 30 minut předtím, než Driscoll vystoupil se svou přednáškou. Přesto o dotyčném vystoupení nepadlo ani slovo. Proč tedy Driscoll toto téma nenastolil?

Poté, co jsem v noci odpovídal na zprávy a telefonáty ostatních vedoucích, jsem napsal na Facebook a X:

SOUVISEJÍCÍMichale Brown / Oheň tříbitele, božské prořezávání a modlitební hnutí

Ptalo se mě dnes hodně lidí na tu nešťastnou show s mužem (který byl také striptérem!), který vystupoval bez trička (s tancem u tyče!) na křesťanské konferenci pro muže, a na veřejné pokárání Marka Driscolla za to, co se stalo. Několik rychlých reakcí:

1. I kdyby církev neměla tušení, že tento muž byl striptérem, není možné ospravedlnit jeho vystoupení bez trička a s tancem u tyče na mužské konferenci. Žádné! Je to naprosto nehorázné a jedinou správnou reakcí pastora by měla být hluboká omluva a úplné odmítnutí toho, co se stalo. To co se stalo je šílené. 

2. Můj kolega chodí do tohoto sboru, zná pastora a řekl mi, že pastor káže o svatosti a čistotě. O to je tato situace smutnější a neomluvitelná. Znovu opakuji, že v Božím domě pro to neexistuje ŽÁDNÉ možné ospravedlnění. Jako muži, kteří se scházejí, se můžete bavit – třeba sportem nebo dělat cokoli jiného -, ale nakonec jste tam proto, abyste se setkali s Bohem a nechali se proměnit Slovem a Duchem, ne abyste viděli nějaké představení, jako je toto, natož pak mužský striptýz!

3. Správným postupem by bylo, kdyby si Mark Driscoll s pastorem promluvil v soukromí, vyzval ho, aby situaci okamžitě napravil pokáním a omluvou, a poté mu umožnil říci, co mu leží na srdci. Pokud by to pastor odmítl, pak by bylo správné pastorovi sdělit, že se konference nemůže zúčastnit, a poté vydat veřejné prohlášení, proč. Technicky vzato tedy Driscoll nedodržel správný řád, ale nikdo nemá právo si na to stěžovat ve světle většího přestupku, který se stal, totiž naprosto nevhodného představení.

4. Matouš 18 s tím nemá vůbec nic společného. Pastor (nebo účinkující) se neprohřešil proti Driscollovi osobně; on/oni se prohřešili proti Bohu a účastníkům obecně. Matouš 18 se vztahuje na záležitosti osobního pohoršení a hříchu. Jak již bylo řečeno, opět platí, že správný řád, když jste pod autoritou vedoucích, za které tam mluvíte, by byl promluvit nejprve s pastorem, ale osobně jsem rád, že Driscoll něco řekl, i když nedodržel dokonalý řád, a celá naše pozornost by se měla soustředit na to, proč byl proboha tento člověk pozván (kéž by opravdu poznal Pána!) a proč to pastor dovolil, ne na protokol Driscollova jednání.

SOUVISEJÍCÍ – Michael Brown / Nastal čas zbavit se pojmu „evangelikál“?

Velmi pozdě večer, už po půlnoci, jsem obdržel textovou zprávu od jiného pastora, který byl na této akci, a sdělil mi, že zmíněné vystoupení bylo součástí zábavy pro muže před bohoslužbou, kde se již konala ukázka monster trucku.  (Ano, byla to pořádná mužská konference!) Pastor vysvětlil, že současně probíhala tři akrobatická vystoupení a že prakticky nikdo z účastníků nepovažoval vystoupení polykače mečů u tyče za sexuální, dokud Driscoll nepronesl své „pobuřující“ komentáře.

Připustil, že církevní představitelé, kteří polykače mečů pozvali, „nebyli před pozváním tohoto chlápka obeznámeni s jeho minulostí, což bylo zřejmě nedopatření“, ale že je nyní znovuzrozeným křesťanem, který navštěvuje církev v Los Angeles.

Samozřejmě jsem předpokládal, že církev o jeho minulosti nevěděla. Ale moje otázka zněla: pokud jste býval striptérem a Ježíš změnil váš život, proč se svlékáte na křesťanské konferenci pro muže, nemluvě o tom, že při svém vystoupení používáte něco, co vypadá jako striptérská tyč? Zdá se, že tento mladý muž by potřeboval důkladné učednictví od zbožných duchovních otců.

Nezašel Driscoll ve svých komentářích příliš daleko, než ho pastor umlčel?

Pastor, s nímž jsem si psal, poznamenal: „Co mi vadí, jsou slova Marka Driscolla o ‚striptýzové show u tyče Ašery, která pozvala na konferenci ducha Jezábel‘. To je prostě směšné.

„Nerozumné? Neověřené? Zbytečné rozptýlení? To by mohla být spravedlivá kritika a já se spravedlivou kritikou souhlasím. Ale (podle mého názoru) Markovo spěchání označit to těmi nejpeprnějšími výrazy dělá skutečným faktům o události medvědí službu.“

V reakci na to jsem mu zanechal hlasovou zprávu, ve které jsem uvedl: 1.) Marka Driscolla vůbec neznám a nemohu se vyjádřit k jeho vztahu s Bohem, ale možná, že to, co řekl, je pravda a že toto představení bylo mnohem démoničtější, než si uvědomoval. 2.) Jak jsem uvedl ve svém příspěvku, celá pozornost by se měla soustředit na to, proč proboha církev dovolila, aby se to odehrálo, a ne na to, zda Driscoll dodržel správný protokol. 3.) A co je nejdůležitější, tohle je ten druh harampádí, které brzy spálí Boží oheň. Už dost s těmi nesmysly!

Protože jsem chodil a sloužil s muži, jako jsou Leonard Ravenhill a David Wilkerson, viděl jsem, jak se oheň Boží svatosti dotkl statisíců lidí během Brownsvillského probuzení, a vím, že náš Bůh je stravující oheň, mohu to říci s jistotou: Až Bůh přijde v moci, tělesné věci, jako je tato, shoří.

Zbytek konference byl možná požehnaný, já jsem tam nebyl. Ale musím zopakovat, tyto tělesné nesmysly nemají v Božím domě místo.

Kéž Pán obnoví svatou úctu ke své církvi. Poslech tohoto sedmiminutového úryvku z Wilkersonovy výzvy pomůže tento proces nově nastartovat.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Zdroj: The Christian Post Datum: 19. dubna 2024 Foto: Wikupedie – Mark Driscoll

Exit mobile version