Křesťan dnes

Michael Brown: Ruský útok na Ukrajinu není naplněním proroctví z Ezechiela

Podle Pata Robertsona, zakladatele vlivné americké křesťanské televize CBN, byl Vladimir Putin „přinucen Bohem“ k invazi na Ukrajinu. Ve skutečnosti: „Napadl Ukrajinu, ale to není jeho cíl. Jeho skutečným cílem je útok na Izrael.“

A podle Robertsona to všechno prorokoval Ezechiel, který žil před více než 2500 lety. „Je tomu skutečně tak?“ ptá se v článku zveřejněném na portálu Christian Today Michael Brown. 

Na webu Bible Prophecy News se Dr. Bob Thiel ptá: „24. února 2022 ruský prezident Vladimir Putin oznámil ‚zvláštní vojenskou operaci‘ na Ukrajině. Mají židovské zdroje pravdu, že ruská invaze na Ukrajinu je začátkem války Góga z Magógu zapsané v Ezechielovi 38? Mají protestantské zdroje pravdu, že Vladimir Putin je „princ Roš“? Zahrnuje Ezechiel 38 Rusko? Jaké jsou některé další národy zapojené do Ezechiel 38? Odehrává se tato bitva PŘED nebo dlouho PO Ježíšově návratu?“

SOUVISEJÍCÍRuské vojsko rozbombardovalo centrum evangelikálního hnutí na Ukrajině

Křesťanské sionistické webové stránky tvrdí toto (všimněte si, že to bylo zveřejněno 10. prosince 2021, tedy více než dva měsíce před ruskou invazí): Na základě Ezechiele 38-39 armády, které jednoho dne napadnou Izrael, „zahrnují Rusko a Turecko ze severu, Súdán/Libyi (možná včetně Alžírska a Tuniska) z jihu a západu a Írán z východu. V důsledku toho někdy v budoucnu obklopí Izrael obrovská vojenská síla, která je daleko nad schopnostmi státu je porazit. Bůh jediný je může vysvobodit ze zničení, což Ezechiel zjevuje, že bude dělat (38,17–23; 39,1–6).“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

V ostrém kontrastu k tomu starozákonní a semitský odborník Michael Heiser tweetoval: „Myšlenka, že Ezechiel 38 a 39 je o Rusku nebo ruské invazi, nemá z hlediska výkladu doslova žádnou hodnotu.“ (Exegeze odkazuje na přesný výklad Písma.)

Michael Brown se v této otázce jednoznačně kloní k názoru Michaela Heisera. 

Brown ve svém článku tvrdí, že Ezechiel 38 neříká nic o Rusku, přímo ani nepřímo.  Překlad zmíněné pasáže, který uznává velká většina teologů je tento: „Lidský synu, nastav svou tvář proti Gógovi ze země Magógu, přednímu knížeti Mešechu a Túbalu, a prorokuj proti němu.“

SOUVISEJÍCÍPavel Černý / Vylučte Ruskou pravoslavnou církev z ekumenických grémií

Hebrejsky se to čte n’siroš, což by potenciálně mohlo znamenat „princ z Roše“ (jako by roš bylo jméno nějaké lokality), ale přesnější překlad je „přední princ“ (přičemž roš znamená „hlavní, přední „).

Přesto, i kdyby bylo možné akceptovat hebrejský text, který znamená „princ z Roše“, teolog Daniel Block poukazuje na některé problémy. 

„Oblíbená identifikace Roše s Ruskem je anachronická a založená na chybné etymologii, přičemž podobnost mezi Ruskem a Rošem jsou čistě náhodné. V 19. století někteří učenci spojovali Roš s Rûsem, skythským kmenem obývajícím severní část Tauruských hor“. 

Brown dále píše, že Mešech a Túbal odkazovali na národy, které se nacházely na území dnešního Turecka, a tudíž také nesouvisející se současnou válkou.

„Argumentem samozřejmě je, že se válka rozšíří a zapojí se mnoho dalších národů, z nichž některé jsou zmíněny v Ezechielovi 38,5-6. A já osobně věřím, že Bible skutečně předpovídá závěrečnou válku proti Izraeli, ve které bude Pán bojovat za svůj starověký lid a nakonec zničí útočníky. Nejzřetelněji je to popsáno v Zacharjášovi 12 a 14 a také v Ezechielovi 38–39,“ uvádí ve článku Brown. 

„Věřím v doslovné naplnění tohoto proroctví, stejně jako věřím, že Bible prorokovala, že Bůh rozptýlí židovský národ po celém světě (píšu to jako Žid věřící v Ježíše) a pak nás shromáždí zpět do naší starověké vlasti. Jak bylo napsáno, tak se také stalo,“ pokračuje. 

„Ale neexistuje žádný důkaz, že by současná ruská invaze s těmito slovy souvisela, ani žádný důkaz, že by se v těchto kapitolách zmiňovala ruština,“ upozorňuje Brown. 

Připouští, že Rusko v budoucnosti může napadnout Izrael v koalici s jinými státy, „ale právě teď neexistuje absolutně žádný písemný nebo faktický důkaz, který by spojoval Ezechiela 38 s ruskou invazí na Ukrajinu. A se stovkami (nebo tisíci) mylných výkladů Bible, které se týkají naší nedávné minulosti, je nejlepší vyhodit tuto nejnovější do koše, a to hned teď,“ uzavírá svůj článek zveřejněný na Christian Today Michael Brown. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 14. března 2022 Foto: Wikimedia Commons – Putin

Exit mobile version