Křesťan dnes

Michael Youssef: Islámská ideologie vzkvétá, protože křesťané popírají biblickou ortodoxii

 

Významným faktorem k úspěchu celosvětového šíření islámské ideologie je křesťanské vakuum vytvořené křesťany, kteří opustili učení evangelia, tvrdí teolog a autor teologických publikací Dr. Michael Youssef.

Dr. Youssef je kazatelem sboru v Atlantě a prezidentem křesťanské mediální služby Leading the Way. Během návštěvy summitu na ochranu pronásledovaných křesťanů, který iniciovala ve Washingtonu organizace Graham Evangelistic Association, Youssef poskytl novinám The Christian Post rozhovor, ve kterém mimo jiné mluvil o své nedávno vydané knize: The Barbarians are Here: Preventing the Collapse of Western Civilization in Times of Terrorism (Barbaři jsou zde: Jak předejít pádu západní civilizace v časech terorismu).  

Youssef uvedl, že napsal desítky knih na téma radikálního islámu, ale tato kniha je něco, na co čekal více než dvacet let. K vydání tohoto díla ho přiměla vzrůstající persekuce křesťanů, kteří jsou zabíjeni a pronásledováni v míře nemající v historii obdoby, a rovněž situace uvnitř křesťanství, kdy řada věřících popírá základní biblické pravdy.

 

„Doufal jsem ve svém srdci, že přijde probuzení nebo něco, co by způsobilo, že tato kniha bude zbytečná,“ vysvětlil. „Ale v minulém roce jsem došel k přesvědčení, že se blížíme do bodu, kdy už nebude návratu, pokud Bůh nezasáhne, pokud se Boží lid neprobudí.“

Youssef napsal již několik knih varujících o nebezpečích radikálního islámu, vysvětlil však, že tato nová kniha je odlišná a má být skutečnou výzvou křesťanům.

„Islámská ideologie vzkvétá vždy, když se vyskytne vakuum; pokud existuje křesťanské vakuum, islám ho zaplní,“ tvrdí evangelista. „Když studujete historii – ať už se jedná o církev v severní Africe nebo o církev v Byzantské říši, která se stala Tureckem – je to stejný příběh.“

„Křesťané se obracejí zády k biblické ortodoxii, odvracejí se od pravdy evangelia a začínají si myslet: Možná, že existují i jiné cesty k Bohu. Bůh je tak velký a nekonečný, jak se může omezit jen na jednu cestu?“ pokračoval Youssef. „Organizace Barna varuje, že čtyřicet osm procent tzv. znovuzrozených křesťanů věří, že existují i ​​jiné cesty k Bohu, a že mohou být spaseni i v ostatních náboženstvích.“ 

„V severní Africe  existoval heretický křesťanský směr – montanismus,“ uvedl. „Tvrdili, že kánon ještě nebyl uzavřen. Devadesát procent obyvatel v té době v severní Africe byli křesťané, v Tunisku, Maroku i Alžírsku. Přišla tato sekta a začala se šířit jako oheň. Věřili, že Bůh stále může autoritativně mluvit, tak jak mluvil v Bibli. Arabové přišli a v Egyptě narazili na odpor, neboť místní křesťané nepřijali toto učení, a tak přišli do Libye, Tuniska, Maroka a Alžírska, doslova to pro ně byla procházka růžovým sadem, v průběhu 35 let se velké množství kostelů změnilo na mešity.“

„Někteří lidé to budou popírat, ale základ západní civilizace, jak ji dnes známe, je reformace. Když jsme se vrátili k Bibli, zpět k biblickému učení, civilizace vzkvétala,“ uvedl. „Po pádu Říma se lidé obrátili proti křesťanství. Evropa pak šla na tisíc let do tmy. S reformací přišla znovu civilizace. Pokud se zbavíte biblické ortodoxie, půjdete do tmy.“

[adrotate banner=“14″]

 

„Islámské ideologie se rozšiřuje, když se křesťané odvracejí od evangelia. Vyzývám křesťany, aby přestali flirtovat se světem a přestali flirtovat s nesprávným učením, ředěným evangeliem, kázáním pro uspokojení pocitů a přešli k pravdě evangelia, nejen aby ho obhájili, ale aby evangelium kázali, evangelizovali a brali kázání evangelia vážně. Dokud se toto nestane, církev půjde cestou úpadku.“

Youssef rovněž komentoval současnou situaci na Západě a upozornil na fakt, že islamisté „uspěli“ v zastrašování sekulárních institucí i v zastrašováni médií a západních vládních představitelů, dodal.

„Víme, že je za tím satan.“ V dlouhém časovém horizontu je islám náboženstvím dobytí a existuje pouze jedna cesta k Alláhovi a on dal své poslední slovo Mohamedovi, a proto každý, kdo přišel předtím, musí být podmaněn nebo zabit. Takový mají přístup,“ vysvětlil Youssef.

„Dokud se Pán nevrátí, budou i nadále dělat to, co dělají, ale také je něco jiného, o čem média neinformují, a to je proměna muslimů. Poslední dobou konvertovalo ke křesťanství více muslimů, než za posledních 1400 let křesťanských misií v muslimských zemích, což je to, co mi dává naději.“

 

Zdroj a foto: The Christian Post

[adrotate banner=“16″]

Exit mobile version