Křesťan dnes

Modlitební maraton proti obchodu s lidmi

žena smoutek

Mezinárodní řeholní síť “Talitha kum” připravila sedmý modlitební maraton a den reflexe proti obchodu s lidmi, který připadá na 8. února. Vzhledem k sanitárním opatřením se přenesl na platformu YouTube. Se zvláštním videoposelstvím se jej zúčastní také papež František. 

Letošní akce má za téma “Hospodářství bez obchodu s lidmi”. “Chceme upozornit na jednu u hlavním příčin těchto hanebných zločinů a totiž na převládající hospodářský model, jehož limity pandemie Covid-19 ještě vyostřila,” vysvětlují organizátorky.

Počet lidí, kteří v Evropě padají za oběť obchodu s lidmi narůstá z roku na rok. Podle statistik italské Charity úzce souvisí s přílivem migrantů, kteří jsou využíváni k otrocké práci na stavbách nebo v zemědělství. Ženy se nejčastěji stávají obětí sexuálního zneužívání. Skrytější variantou obchodu s lidmi je také obchod s nelegálně získanými orgány a prodej dětí k adopci.

V listu adresovaném v srpnu minulého roku argentinskému episkopátu papež František označil obchod s lidmi za “metlu zraňující důstojnost nejslabších bratří a sester”. Zdůraznil v něm, že dnešní doba je poznamenána výlučně utilitární perspektivou a s člověkem se často zachází jako s předmětem, který lze koupit. Papež také vybídl, aby se každý zapojil do boje proti tomuto hanebnému zločinu. 

Vatikán opakovaně intervenoval v této věci na mezinárodním fóru. V říjnu minulého roku apeloval stálý pozorovatel Svatého stolce při Stálé radě Organizace pro bezpečnost a spolupráci e Evropě na posílení struktur pro podporu lidí, kteří jsou oběťmi “obchodu s lidmi”. Vatikánský diplomat Janusz Urbańczyk připomněl, že na světě je více než 40 milionů obětí tohoto obchodování, z toho 10 milionů nezletilých. Papežovým jménem zdůraznil, že je nutné zabývat se především odstraněním příčin tohoto jevu, za jehož hlavní důvody označil vojenské konflikty a nucenou migraci. Vatikán vybízí k zajištění sociální ochrany pro ty, kdo jsou obchodu s lidmi vystaveni. Poskytnutí vzdělání, zdravotní péče a právní ochrany do značné míry omezuje možnost, že se ocitnou v bludném kruhu tohoto zločinu.

“Talitha Kum” je mezinárodní organizace, která bojuje proti současným formám otroctví v 70 zemích na všech kontinentech. Jejím cílem také boj proti sexuálnímu násilí. Založena byla v roce 2009 z iniciativy Mezinárodní unie vyšších představených ženských řeholních společenství. Sestry se zabývají bezprostřední pomocí poškozeným, prevencí a informační kampaní. Název mezinárodní sítě se inspiruje Ježíšovými slovy, jimiž vrací k životu Jairovu dceru: “Talitha kum”, tedy “Děvče, říkám ti, vstaň” (Mk 5,41).

Modlitební maraton proběhne 8. února 2021 od 10 do 17 hodin na stránkách www.youtube.com/c/preghieracontrotratta

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 7. února 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version