Křesťan dnes

Moskevský patriarchát musí být vyloučen z ekumény, RNS citují českého teologa Pavla Černého

Zastánci snahy o vyloučení Kirilla ze Světové rady církví se domnívají, že svým požehnáním ruské invazi diskredituje celou ekumenickou organizaci. Americký zpravodajský portál Religion News Service ve svém článku cituje vyjádření českého teologa Pavla Černého. 

Rostoucí počet představitelů celosvětové církve, včetně papeže Františka, pravoslavného patriarchy Bartoloměje a generálního tajemníka Ioana Saucy ze Světové rady církví, apeloval na hlavu ruské pravoslavné církve patriarchu Kirilla, aby využil svého úřadu a přesvědčil Vladimira Putina, aby ukončil svou válku proti ukrajinskému lidu.

SOUVISEJÍCÍPavel Černý / Vylučte Ruskou pravoslavnou církev z ekumenických grémií

Protože se však Kirill neřídil jejich radou, někteří jdou ještě o krok dále a naléhají na Světovou radu církví (SRC), aby vyloučila Kirillův církevní orgán se sídlem v Moskvě, protože jednal v rozporu s posláním SRC podporovat křesťanskou jednotu, mír a spravedlnost.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Jak píše Religion News Service, tak Kirill zpočátku mlčel, když se Putinova vojenská mašinérie organizovala na ruské straně. Jakmile však vojenské jednotky přešly na Ukrajinu, zdálo se, že Kirill tuto akci očividně ospravedlnil. V kázání z 27. února řekl, že tento krok byl způsoben tím, že Západ přinesl na Ukrajinu sekularismus, včetně požadavku, aby země akceptovala pořádání pochodů homosexuálů. Konflikt také označil za „duchovní boj,“ čímž to celé posunul do náboženské oblasti. 

V dopise z 10. března, který zaslal generálnímu tajemníkovi Světové rady církví Saucovi, ruský prelát přešel do protiútoku: „Jak víte, tento konflikt nezačal dnes. Pevně ​​věřím, že jejími iniciátory nejsou národy Ruska a Ukrajiny, které pocházejí z jedné kyjevské křtitelnice, jsou spojeny společnou vírou, společnými světci a modlitbami a sdílejí společný historický osud. Původ konfrontace leží ve vztazích mezi Západem a Ruskem,“ cituje z dopisu Religion News Service. 

SOUVISEJÍCÍ – Ruští evangelikálové činí pokání za „nesmyslné krveprolití nevinných lidí“  

Kirillova kritika však neskončila jen u Evropy a Severní Ameriky. Obvinil také konstantinopolského patriarchu Bartoloměje za to, že udělil ukrajinským pravoslavným kostelům nezávislost na Moskvě, a označil to za „schizma“, které si „vybralo svou daň na ukrajinské pravoslavné církvi“.

Sauca dopisem z 2. března vyzval Kirilla, „aby zasáhl a zprostředkoval s úřady zastavení této války, krveprolití a utrpení, a vynaložil úsilí k nastolení míru prostřednictvím dialogu a jednání.“ Poté, co jako odpověď obdržel Kirillův obranný text, tajemník zveřejnil prohlášení, v němž vyzval k „okamžitému ukončení takových nevybíravých útoků, k respektování mezinárodních humanitárních principů a Bohem dané lidské důstojnosti a právům každé lidské bytosti a k ​​zastavení palby a jednání, které by ukončilo tento tragický konflikt.“

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Otázky kolem Ukrajiny

O den později asi 100 představitelů americké křesťanské církve, akademiků a organizací podepsalo dopis Kirillovi. Prosili ho, aby „využil svého hlasu a vlivu k výzvě k ukončení nepřátelství a války na Ukrajině“.

Zatímco tato počáteční komunikace s Moskevským patriarchátem byla v podstatě kongeniální, jak dále uvádí Religion News Service, významný český teolog a ekumenický protestantský mluvčí Pavel Černý, který jako vysokoškolák prožil sovětskou invazi v roce 1968, zašel mnohem dál. V eseji zveřejněné 24. března v evropských a severoamerických křesťanských publikacích Černý kritizoval Kirillovu směs mlčení, ospravedlňování a tiché podpory Putinova krveprolití: „Pokud SRC dbá na mír, nesmí takové chování mezi svými členy dopustit,“ dožadoval se. „Ruské pravoslavné církvi by nemělo být dovoleno pokračovat jako člen SRC, dokud se neodvrátí od této falešné cesty náboženského nacionalismu,“ cituje prohlášení Černého americký zpravodajský portál.

Na podporu Černého výzvy k vyloučení Moskevského patriarchátu zareagoval Institut Dietricha Bonhoeffera se sídlem ve Washingtonu a vyzývá SRC, aby na svém zářijovém setkání vyloučila nebo alespoň na neurčitou dobu pozastavila členství Ruské pravoslavné církve ve svých řadách. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. dubna 2022 Foto: Wikimedia Commons – patriarcha Kirill

Exit mobile version