Křesťan dnes

Nejkontroverznější kázání Charlese Spurgeona přineslo kritiku anglikánů i katolíků 

Americký historik Stephen Nichols ve své nejnovější podcastové epizodě mluvil s reformovaným teologem Stevem Lawsonem o službě a životě slavného anglického kazatele Charlese Haddona Spurgeona. Tématem rozhovoru byla myšlenka, jak si Bůh použil zkoušky a kritiku ve Spurgeonově životě. 

„Spurgeon byl velkým terčem. Stál velmi vysoko a kázal v největší protestantské modlitebně na světě. A tak měl mnoho, mnoho příznivců, ale také mnoho odpůrců. A tak se našli tací, kteří se ho snažili zničit,“ řekl v úvodu Lawson. 

SOUVISEJÍCÍCharles Spurgeon věděl, co obnáší život s depresemi

Poznamenal, že Spurgeon se ve svých kázních pustil i do anglikánské církve. Nejvíce rozruchu v teologických ale i společenských kruzích podle Lawsona způsobilo kázání na 16. kapitolu Markova evangelia, v němž se slavný baptistický kazatel zaměřil na téma křtu a znovuzrození v Kristu.   

„Lidé kolem ho nabádali, aby nešel po národní církvi, ale Spurgeon se nedal zastavit,“ pokračoval. „A tak odmítl, že by v samotném úkonu křtu byla nějaká regenerační síla, a kázal, že spasení je opravdu jen z milosti skrze víru v Krista. A to vyvolalo v Anglii obrovskou kontroverzi,“ dodal. 

Podle Lawsona se spustila vlna kritiky ze strany katolíků za tyto jeho protestantské názory, které vycházely z učení francouzských hugenotů. Jeho hrdiny byli Bunyan a jemu podobní muži víry, kteří trpěli pro evangelium. 

„Byl pronásledován také hyperkalvinisty, kteří k němu byli opravdu nemilosrdní. Stáli proti němu i arminiáni. A tak se to na něj valilo ze všech stran, nemluvě o sekulární společnosti. Dokonce i světský tisk v Londýně se ho snažil zničit,“ řekl Lawson. 

Celou tuto kontroverzi si však Bůh použil ke šíření slova a vlivu Charlese Spurgeona ve společnosti i v církvi. Podle Lawsona to bylo jeho kalvinistické přesvědčení o Boží svrchovanosti, které mu dalo sílu překonat všechnu tu kritiku.  „Mohl být znechucen a mohl propadnout depresi. A v podstatě zemřel na zlomené srdce v důsledku cenzury ze strany Baptistické unie. Zemřel ve Francii, protože se musel stáhnout, aby si hojil duševní rány. Ale ano, Boží svrchovanost byla kotvou pro jeho duši,“ uvedl americký reformovaný teolog.  

Nichols se v podcastové epizodě zeptal, zda je pravda, že Spurgeon napsal více slov v anglickém jazyce než kdokoli jiný v historii. 

„Je to pravda. Mám jeho 63svazkový soubor kázání. Těch bylo ročně vytištěno pouze padesát. No, on jich kázal každý rok stovky a stovky. A to je opravdu jen špička ledovce. To je jako album největších hitů. Museli vybrat padesát nejlepších z toho toku, ale on kázal celý týden. Kázal na více místech, vícekrát,“ řekl Stephen Lawson v podcastové epizodě 5 minutes in Christian History.  

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. června 2023 Foto: Wikimedia Commons – Charles Spurgeon

Dr. Steven Lawson: Přednášky mým studentům a mnoho dalších knih, které napsal. Je to nejplodnější autor v anglickém jazyce.

Exit mobile version