Křesťan dnes

Nejvyšší orgán Starokatolické církve schválil svěcení žen a žehnání partnerství

Praha – Synoda, nejvyšší orgán Starokatolické církve v ČR, se usnesla na otevření možnosti přijetí svátosti svěcení do všech tří stupňů – jáhna, kněze i biskupa – pro všechny pokřtěné bez rozdílu pohlaví. Otevírá tak možnost kněžského a biskupského svěcení ženám. Jáhenské svěcení je v české starokatolické církvi možné už od roku 2003 a vysvěceny byly od té doby čtyři ženy. Synoda schválila také zavedení obřadu žehnání partnerství. Bude určený těm trvalým svazkům partnerů, kteří nemohou uzavřít církevní manželství, včetně svazků lidí téhož pohlaví. ČTK o tom informoval duchovní Starokatolické církve a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

Členy synody Starokatolické církve v ČR, která se schází jednou za tři roky, jsou všichni faráři a administrátoři farností, zástupci ostatních duchovních a laičtí delegáti ze všech farností. Synodě předsedá biskup. Starokatolická církev v ČR oficiálně existuje od roku 1877 a před druhou světovou válkou měla převážně německojazyčné věřící. V současnosti má 23 farností a společenství. Do pastorační péče starokatolické církve patří také všichni anglikánští věřící na českém území, protože starokatolické a anglikánské církve se v roce 1931 spojily do plného společenství. Podle údajů Českého statistického úřadu z loňského roku se ke Starokatolické církvi v ČR při sčítání lidu přihlásilo 672 lidí.

SOUVISEJÍCÍStarokatolickou církev v ČR čeká jubilejní 50. synoda

„Všichni věřící se skrze jeden křest těší před Bohem téže vykoupené důstojnosti, a proto ve Starokatolické církvi v ČR mohou muži i ženy bez rozdílu přijímat svátostné svěcení do apoštolské služby diakonátu, presbyterátu a episkopátu,“ zní usnesení synody, které otevírá možnost kněžského a biskupského svěcení ženám.

K zavedení žehnání partnerství synoda podle Vinše přistoupila po tříletých konzultacích. Požehnání partnerství není manželstvím, ale je určené pro páry, které manželství uzavřít z různých důvodů nemohou. „Starokatolická církev je tak první českou církví, která umožní požehnání i párům osob stejného pohlaví, které do této skupiny patří,“ řekl dnes ČTK Vinš. Rozhodnutí synody pověřuje biskupa zpracováním a vydáním příslušných liturgických textů, které vhodným způsobem odliší obřady žehnání partnerství a uzavírání manželství.

Synoda také přijala zvláštní prohlášení, které odsuzuje nedávný vražedný útok proti LGBT+ lidem v Bratislavě, a připojila se ke stanovisku Světové rady církví, jež odsuzuje invazi Ruské federace na Ukrajinu a odmítá jakékoli zneužívání náboženského jazyka a autority k ospravedlnění ozbrojené agrese.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 15. října 2022 Foto: TZ – Starokatolická církev

Exit mobile version