Křesťan dnes

Neuvěřitelné paralely mezi příběhem o svátku Purim a nacistickými procesy

Mezi oběšením deseti Hamanových synů v příběhu o Purimu a oběšením deseti nacistů po Norimberském procesu za zločiny proti lidskosti existují neuvěřitelné paralely.

Strašidelná souvislost mezi těmito dvěma epochami židovských dějin začíná příběhem z Talmudu, v němž se vysvětluje, že v příběhu o Purimu spáchala Hamanova dcera sebevraždu, a proto nemusela být oběšena.

Podobně po Norimberském procesu spáchal sebevraždu i Hermann Göring, známý nacistický převlečník, a proto nebyl oběšen. Ostatně Julius Streicher, nacistický redaktor antisemitských novin Der Stürmer, před svým oběšením dokonce prohlásil: „Purim Fest 1946“.

Vzhledem k těmto skutečnostem se skutečně zdá, že tvrzení o souvislosti mezi purimovým příběhem a norimberským procesem je oprávněné.

Celý text je k dispozici na stránce Israel.cz

Exit mobile version