Křesťan dnes

Nicky Gumbel: O kurzy Alfa byl během pandemie obrovský zájem

Londýn – Zakladatel Alfa kurzů Nicky Gumbel řekl, že během šíření Covidu-19 ještě větší počet lidí přetavil zájem o tyto základy křesťanské víry, než tomu bylo před vypuknutím pandemie.

Anglikánský pastor, který vede londýnský sbor Holy Trinity Brompton a z kurzů Alfa udělal globální evangelizační nástroj, připustil, že byl překvapen tím, jak se celému projektu daří.

V rozhovoru s pastorem Agu Irukwuem z Jesus House Gumbel řekl, že počet lidí, kteří se účastnili kurzu se ztrojnásobil.

 

„Alfa teď probíhá online. Nemyslel jsem si, že Alfa někdy bude fungovat na online platformě. Online však funguje ještě lépe než při osobním setkání. Měli jsme více lidí,“ popsal Gumbel úspěch Alfa kurzů během karantény, kdy Britové měli zůstat ve svých domovech a minimalizovat pohyb na veřejnosti.

„Za normálních okolností přichází v tomto období 500 lidí. My jsme však na kurzu měli 1600 hostů a většina z nich by tam nebyla, ale kvůli Covidu-19 se účastnili,“ popsal jaký vliv měla na růst kurzu šíření viru mezi občany ve Velké Británii.

Londýnský kazatel dále dodal: „Nikdy jsme neměli tak nízkou míru předčasného ukončení kurzu.“ Řekl, že jeho vlastní skupina měla pouze jednu osobu, která se rozhodla účast ukončit. Výsledkem bylo, že všichni kromě dvou se během Letnic stali křesťany.

„Duch Svatý na ně sestoupil tím nejmocnějším způsobem – stalo se to přes Zoom, silněji, než kdyby to bylo při osobním setkání. Ježíš také uzdravil na dálku, Duch svatý není Zoomem zmaten!“

Během dubnové online konference, kterou pořádal americký pastor Rick Warren, hovořil Gumbel o příležitostech pro zvěstování evangelia, které vidí ve společnosti. „Nikdy v životě jsem neviděl lepší čas, kdy byli lidé tak otevření evangeliu, než jsou nyní,“ řekl.

„Lidé, kteří by nikdy neřešili víru, se setkávají s vírou přes internet. Toto je nejneobvyklejší čas. Teď není čas ustupovat, je to okamžik, kdy se Boží království posune vpřed,“ poznamenal.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 13. června 2020  Foto: YouTube – Nicky Gumbel

Exit mobile version